Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №19/ЗК/49д-20 від 28.02.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД "КОСИНО"
Ідентифікаційні дані
38325100
Місце реєстрації
90223, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, село КОСОНЬ, інше -, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-519-8704
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№19/ЗК/49д-20 від 28.02.2020
Строк дії
з 28.02.2020 по 28.02.2023
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1378, продуктивність - 3,0 м.куб/год, розташована на території об’єкту водокористування, с. Косонь, урочище № 2, Берегівського району, Закарпатської області, басейн р. Серне
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 16-П (термальна вода), продуктивність - 16,74 м.куб/год, розташована на території об’єкту водокористування, с. Косонь, урочище № 2, Берегівського району, Закарпатської області, басейн р. Латориця
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/Р.ЛАТОРИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 64.88 23.217
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 64.88 23.217
Р.СЕРНЕ (прісна вода) 34.88 12.417
Р.ЛАТОРИЦЯ (термальна вода) 30.0 10.8
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 64.88 23.217
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 64.88 23.217
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.324 0.117
- на виробничі потреби 64.556 23.1
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - меліоративний канал К-1, від термальних басейнів, після розведення прісною водою / за межами населеного пункту с. Косонь, Берегівського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Меліоративний канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,292
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19,536
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,315
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.45 1.04175 0.45 1.0314 0.0087912
БСК5 3.8 8.797 3.8 8.7096 0.0742368
ХСК 8.7 20.1405 8.7 19.9404 0.1699632
Завислі речовини 5 11.575 5.75 13.179 0.112332
Нафтопродукти 0.01 0.02315 0.01 0.02292 0.0001953
Нітрати 3.2 7.408 3.2 7.3344 0.0625152
Нітрити 0.1 0.2315 0.1 0.2292 0.0019536
Сульфати 77.6 179.644 77.6 177.8592 1.5159936
Фосфати 0.23 0.53245 0.23 0.52716 0.0044933
Хлориди 147.5 341.4625 147.5 338.07 2.88156
Залізо (загальне) 0,27 0,62505 0,27 0,61884 0,0052747
СПАР 0,01 0,02315 0,01 0,02292 0,0001953
Мінералізація 684 1583,46 684 1567,728 13,362624
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - меліоративний канал К-1, господарсько-побутових та виробничих стічних вод, після механічної очистки у септику / за межами населеного пункту с. Косонь, Берегівського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Меліоративний канал
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0064/0010/Р.СЕРНЕ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,151
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1,305
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,15
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 8.3 1.245 2 0.302 0.00261
БСК5 14.27 2.1405 14.27 2.15477 0.0186223
ХСК 22.6 3.39 22.6 3.4126 0.029493
Завислі речовини 16.3 2.445 15 2.265 0.019575
Нафтопродукти 0.04 0.006 0.04 0.00604 0.0000522
Нітрати 3.83 0.5745 3.83 0.57833 0.0049981
Нітрити 1.27 0.1905 1.27 0.19177 0.0016573
Сульфати 58.63 8.7945 58.6 8.8486 0.0764473
Фосфати 1.33 0.1995 1.33 0.20083 0.0017356
Хлориди 195.5 29.325 195.5 29.5205 0.2551275
Залізо (загальне) 0,33 0,0495 0,33 0,04983 0,0004306
СПАР 0,09 0,0135 0,09 0,01359 0,0001174
Мінералізація 846,7 127,005 846,7 127,8517 1,1049435
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 58.624 20.841
- у поверхневий водний об'єкт 58.624 20.841
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Застосувати воду для питних потреб тільки при відповідност її якості до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

6. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

7. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

8. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

10. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

11. Провести реконструкцію очисних споруд для ефективної очистки господарсько-побутових та виробничих стічних вод (біологічна очистка). 

Умови зазначені у висновку Держгеонадр № 1831/10/10-20 від 07.02.2020 (Копія додається):

1. під час експлуатації свердловин видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;

2. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

5. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

6. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

8. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;

9. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

10. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

11. можливість використання підземних (мінеральних) вод для питних потреб визначається за погодженням органів МОЗ;

12. щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел.(032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,
м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Ведення достовірного обліку забору та використання води Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
2 Контроль за дотриманням встановлених лімітів забору та використання води Постійно Недопущення перевищення встановлених лімітів забору та використання води
3 Ведення достовірного обліку водокористування Постійно Отримання постійних та достовірних даних обліку води
4 Звітність про фактичне водоспоживання за встановленими формами Річний Раціональне використання вод
5 Запезпечення нормативної очистки стічних вод Постійно Недопущення забруднення поверхневих вод забрудненими стічними водами