Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №48/ЧР/49д-20 від 27.02.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ХРИСТИНІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Ідентифікаційні дані
03356996
Місце реєстрації
20001, ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ХРИСТИНІВСЬКИЙ РАЙОН, місто ХРИСТИНІВКА, вул. СТАДІОННА, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(047)-452-2546
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Черкаській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№48/ЧР/49д-20 від 27.02.2020
Строк дії
з 27.02.2020 по 27.02.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, розташовані за межами м. Христинівка, №№ 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, розташовані в межах м. Христинівка, Черкаська область, р. Удич, басейн р. Удич, район басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0347/Р.УДИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1471.615 537.139
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1471.615 537.139
Р.УДИЧ 1471.615 537.139
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 19.779 7.219
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 19.779 7.219
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.658 0.240
- на виробничі потреби 19.121 6.979
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 виробничо-побутових стічних вод після біологічної очистки в р. Удич за межами с. Талалаївка, Христинівський район, Черкаська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Удич
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0347/Р.УДИЧ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.04 р. Південний Буг від гирла р. Сільниця до гирла р. Синюха
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
22,19
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
194,348
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
13,14
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 3.6 47.304 3.6 79.884 0.699653
БСК5 15 197.1 15 332.85 2.91522
ХСК 80 1051.2 80 1775.2 15.54784
Завислі речовини 15 197.1 15 332.85 2.91522
Нафтопродукти 0.05 0.657 0.05 1.1095 0.009717
Нітрати 10 131.4 10 221.9 1.94348
Нітрити 0.12 1.5768 0.12 2.6628 0.023322
Сульфати 90 1182.6 90 1997.1 17.49132
Фосфати 2.9 38.106 2.9 64.351 0.563609
Хлориди 120 1576.8 120 2662.8 23.32176
СПАР 0,3 3,942 0,3 6,657 1,293775
Мінералізація 670 8803,8 670 14867,3 130,21316
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки відсутні, колір (прозорість) >=10 см, реакція (рН) - 6,5-8,5, коліфаги <100 в дм3, лактопозитвні кишкові палички < 1000 в дм3 , життєздатні яйця гельмінтів відсутні, запах, присмак <1Б, температура води < +3° С прирощення до фонової, кисень розчинений >=4 г/м3, токсичність - в межах допустимого рівня (клас 1) - відсутність токсичності, рівень радіоактивності - відсутність радіоактивності.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 512.682 187.129
Передача води, усього (у т.ч.): 1134.247 414
- населенню 775.899 283.203
- вторинним водокористувачам (без використання) 358.348 130.797
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 532.461 194.348
- у поверхневий водний об'єкт 532.461 194.348
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 317.589 115.920

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області (18000, вул. Смілянська, 118, м. Черкаси).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР ДП «Центрукргеологія» (18030, м. Черкаси, вул. Чкалова, 13, тел. (0472) 71 06 17) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,  м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скиду зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення