Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №28/ОД/49д-20 від 04.02.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАСА-БЛАНКА"
Ідентифікаційні дані
35696567
Місце реєстрації
65020, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ОДЕСА, вул. Тираспольська, буд. 27/29, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-719-9054
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№28/ОД/49д-20 від 04.02.2020
Строк дії
з 04.02.2020 по 04.02.2023
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з підземного водоносного горизонту (за допомогою артезіанських свердловин № 62-Р, № 102/8622) на території бази відпочинку «Каса-Бланка» в межах смт Затока, Будакська Коса, Білгород-Дністровський район, Одеська область. Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 192.4914 23.099
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 192.4914 23.099
ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН) 192.4914 23.099
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 128.3573 15.4029
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 128.3573 15.4029
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 128.3573 15.4029
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється на власні очисні споруди повної механічної та біологічної очистки з подальшим скидом в Шаболатський (Будакський) лиман, за межами смт Затока, Білгород-Дністровський район Одеська область. Басейн чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(12) Лиман закритий
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Шаболатський (Будакський) лиман
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ШАБЛИМ/ЛИМ.ШАБСЬКИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,9375
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
8,460
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,9861
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.347 1.0362 0.347 1.0193 0.0029356
БСК5 2.6 7.7639 2.6 7.6375 0.021996
ХСК 18.17 54.2574 18.17 53.3744 0.1537182
Завислі речовини 28.7 85.7011 15.0 44.0625 0.126900
Нафтопродукти 0.04 0.1194 0.04 0.1175 0.0003384
Нітрати 10.11 30.1895 10.11 29.6981 0.0855306
Нітрити 0.07 0.20903 0.07 0.205625 0.0005922
Сульфати 129.6 386.9986 100 293.75 0.846000
Фосфати 0.15 0.4479 0.15 0.440625 0.001269
Хлориди 407.27 1216.1490 300 881.25 2.538000
Залізо загальне 0,08 0,2389 0,08 0,235 0,0006768
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
В точці змішування скиду з водами лиману допускається перевищення температури не більше ніж на 3˚С (у літній період) у порівнянні з температурою води в лимані; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – не більше 2 балів, забарвлення - 2 бали, кольоровість -10 см; розчинений кисень не менше 4,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється у вигріб, на території ТОВ "Каса-Бланка" в межах населеного пункту смт Затока, Білгород-Дністровський район, Одеська область. Басейн Чорного моря, район басейну річок Причорномор’я.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ЧОРНЕ МОРЕ (ТІЛЬКИ БАСЕЙН)
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.8.0.01 Узбережжя Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 44.25 5.31
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 44.25 5.31
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 127.524 15.3029
- у поверхневий водний об'єкт 70.5 8.46
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 57.024 6.8429
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 19.8841 2.3861

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Білгород-Дністровського міжрайонного управління водного господарства.

4. Відведення зворотних вод у поверхневий водний об’єкт здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.09.1996р. №1100 «Про порядок розроблення та затвердження нормативів гранично допустимого скид забруднюючих речовин, скидання яких нормується» та дозволу на спеціальне водокористування відповідно до статей 49, 70 Водного кодексу України.

5. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах відповідно до татті 90 Водного кодексу України.

6. Проводити щомісячний моніторинг якості води Шаболатського лиману  та  стічних вод, які відводяться в даний поверхневий водний об'єкт.

7. Не перевищувати встановлені ліміти забору, використання води та скиду стічних вод.

Умови зазначені у висновку Державної  служби геології та надр України від 26.12.2019 № 25555/01/10-19, а саме:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком надавати дані режимних спостережень, відомості про фактичний водозабір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР до Причорномор ДРГП (65070, м. Одеса, вул. Інглезі, 1, телефон: (048)715 46 12) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік забору, використання води та скиду зворотних вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від забруднення водних ресурсів
2 Не перевищувати встановлений ліміт забору, використання води та скиду зворотних вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від забруднення водних ресурсів
3 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від негативного впливу на водні об’єкти під час діяльності водокористувача
4 Забезпечувати експлуатацію очисних споруд у відповідності до технологічного регламенту, враховуючи фактичні об’єми зворотних (стічних) вод Постійно Попередження від забруднення водних ресурсів
5 Зони суворого режиму місць водовідведення утримувати в належному санітарному стані Постійно Охорона вод від забруднення, засмічення