Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №9/ЗК/49д-20 від 18.02.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІПП-УЖГОРОД"
Ідентифікаційні дані
13596193
Місце реєстрації
89450, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, село КИБЛЯРИ, вул. -, буд. 85 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(031)-261-5345
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№9/ЗК/49д-20 від 18.02.2020
Строк дії
з 18.02.2020 по 18.02.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №1, продуктивність - 340 м.куб./добу, розташована с. Кибляри, 85, Ужгородського району, Закарпатської області. Басейн р. Латориця
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/Р.СТАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 65.65 15.362
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 65.65 15.362
Р.СТАРА 65.650 15.362
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 64.65 15.102
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 64.65 15.102
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.090 1.843
- на виробничі потреби 57.560 13.259
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Безіменний струмок (притока р. Стара), очищені стічні води на комплексі модульних споруд "БІОТАЛ" та "БІОЛІДЕР", потужністю 16,0 м.куб/добу / у межах населеного пункту с. Кибляри, Ужгородського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0550/0090/0073/Р.СТАРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.02 р. Латориця від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,4925
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3,074
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,3526
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.98 1.05 2.00 0.99 0.006
БСК5 19.50 6.88 15.00 7.39 0.046
ХСК 31.20 11.00 31.20 15.37 0.096
Завислі речовини 16.15 5.69 16.15 7.95 0.050
Нафтопродукти 0.30 0.11 0.30 0.15 0.0009
Нітрати 33.81 11.92 45.00 22.16 0.138
Нітрити 1.98 0.70 3.30 1.63 0.010
Сульфати 51.90 18.30 51.90 25.56 0.160
Фосфати 3.26 1.15 3.26 1.61 0.010
Хлориди 126.00 44.43 126.00 62.06 0.387
Залізо (загальне) 0,30 0,11 0,30 0,15 0,0009
СПАР 0,43 0,15 0,43 0,21 0,0013
Сухий залишок 448,00 157,96 800,00 394,00 2,459
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак < 2Б; 3) колір (прозорість) ≥ 10 см; 4) температура ≤ 5 С прирощення; 5) реакція (рН) 6,5-8,5; 6) кисень розчинений ≥ 4 мг/дм.куб; 7) коліфаги < 100 в дм.куб; 8) лактопозитивні кишкові палички: 5000 в дм.куб; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 1 0.26
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 1.000 0.260
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11.82 3.074
- у поверхневий водний об'єкт 11.820 3.074
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса ( 88018, м. Ужгород, вул. Слов’янська набережна, 5).

4. За зміни умов водокористування дозвіл на спеціальне водокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

5. Застосовувати  воду для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

6. Дотримуватись встановлених лімітів водоспоживання, вести журнали обліку водокористування.

7. Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

8. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

9. У разі наявності чинних дозволів на спеціальне водокористування для зазначених місць водокористування, анулювати їх у місячний термін.

10. Здійснювати регулярний контроль (не менше одного раз на квартал) акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт.

11. Забезпечувати безперебійну роботу очисних споруд та нормативну очистку стічних вод.

12. Забезпечення дотримання санітарної витрати води в струмку після водозабору в розмірі не менше 0,01 м.куб/с.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час водоспоживання обов’язковому дотримуватись таких умов:

1. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

7. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

9. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

11. щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел.(032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,
м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечення оперативного контролю за раціональним використанням вод, забраних з підземних джерел водопостачання Постійно Дотримування вимог чинного законодавства України у сфері використання і охорони вод
2 Ведення журналів первинного обліку, контроль за дотриманням встановлених лімітів водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснення платежів за використання водних ресурсів та забруднення природного середовища Раз у квартал Дотримання вимог податкового законодавства України
4 Забезпечити регулярний контроль за станом внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, з метою виключення втрат води Постійно Зменшення втрат води
5 Забезпечення безперебійної роботи очисних споруд, дотримання технології очистки стічних вод Постійно Дотримання вимог граничнодопустимих скидів (ГДС)
6 Щоквартально проводити гідрохімічний аналіз стічних вод, що скидаються у поверхневий водний об’єкт Раз у квартал Дотримання вимог граничнодопустимих скидів (ГДС)
7 Своєчасна подача звітів 2-ТП(водгосп) Річний Річний Виконання наказу Мінприроди №78 від 16.03.2015 р.