Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №8/ДП/49д-20 від 22.01.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП"
Ідентифікаційні дані
30063871
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН, смт ПЕТРИКІВКА, вул. ДНІПРОВА, буд. 17
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-223-8782
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№8/ДП/49д-20 від 22.01.2020
Строк дії
з 22.01.2020 по 22.01.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №106/3, розташована в межах смт Петриківка Петриківського району. Басейн р. Оріль, район річкового басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/Р.ОРІЛЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.29 р. Оріль від кордону Харківської та Дніпропетровської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Оріль за межами населеного пункту на території Петриківського району.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/Р.ОРІЛЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.29 р. Оріль від кордону Харківської та Дніпропетровської областей до гирла
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 56571.88 20645.73
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 56560.84 20644.13
Р.ОРІЛЬ 56560.84 20644.13
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 11.04 1.6
Р.ОРІЛЬ 11.04 1.6
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 56571.88 20645.73
з поверхневих джерел: 56560.84 20644.13
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 2.34 0.28
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 17474.06 6378.03
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 39084.44 14265.82
з підземних джерел: 11.04 1.6
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.15 0.04
- на виробничі потреби 10.89 1.56
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у р. Оріль за межами населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Оріль
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/Р.ОРІЛЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.29 р. Оріль від кордону Харківської та Дніпропетровської областей до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
6460,97
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14265,820
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
4717,66
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.380 1792.711 0.380 2455.169 5.42101
БСК5 6.730 31749.852 6.730 43482.328 96.00897
ХСК 45.600 215125.29 45.600 294620.23 650.52139
Завислі речовини 5.000 23588.300 5.000 32304.850 71.32910
Нафтопродукти 0.076 358.542 0.076 491.034 1.08420
Нітрати 2.260 10661.912 2.260 14601.792 32.24075
Нітрити 0.060 283.060 0.060 387.658 0.85595
Сульфати 292.940 1381991.3 292.940 1892676.5 4179.0293
Фосфати 0.610 2877.773 0.610 3941.192 8.70215
Хлориди 262.350 1237678.1 262.350 1695035.4 3742.6378
Залізо загальне 0,450 2122,947 0,450 2907,437 6,41962
Мінералізація(за сухим залишком) 1409,000 6647182,9 1409,000 9103506,7 20100,540
Алюміній 0,020 94,353 0,020 129,219 0,28532
Цинк 0,005 23,588 0,005 32,305 0,07133
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: на поверхні води не повинні виявлятися плівки нафтопродуктів, масел, жирів та скупчення інших домішок; 2.Запахи, присмаки: вода не повинна надавати сторонніх запахів та присмаків м’ясу риби; 3. Забарвлення: вода не повинна набувати стороннього забарвлення; 4. Температура: температура води не повинна підвищуватися в порівнянні з природною температурою водного об’єкту більш ніж на 5°С із загальним підвищенням температури не більш ніж до 20°С влітку і 5°С взимку для водних об’єктів, де мешкають холодноводні риби (лососеві і сігові), і не більше ніж до 28°С влітку і 8°С взимку в інших випадках. У місцях нерестовищ налиму забороняється підвищувати температуру води взимку більш ніж на 2°С ; 5. Водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений: У зимній (підлідний) період має бути не менш ніж 4 мг/дм³. У літній (відкритий) період має бути не менш ніж 6 мг/дм3. 7. Лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм³. 8. Коліфаги (в бляшкоутворюючих одиницях): не більше: 100 БУО/ 1 дм³. 9. Життєздатні яйця гельмінтів (аскарид,власоголів, токсокар, фасціол), онкосфери теніїд та життєспроможні цисти патогенних кишкових найпростіших: не повинні міститися в 1дм3. 10. Сумарна радіоктивність: не повинна перевищувати природного фону. 11. Рівень токсичності води: вода не повинна надавати гострої токсичної дії на водні організми.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод у вигріб, який розташований у межах смт Петриківка. Басейн р. Оріль, район річкового басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0426/Р.ОРІЛЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.29 р. Оріль від кордону Харківської та Дніпропетровської областей до гирла
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 155065.65 14266.42
- у поверхневий водний об'єкт 155063.26 14265.82
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.39 0.6
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

5. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

6. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях забору води та скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

7. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

8. Забезпечити виконання Плану заходів щодо стабілізації скидання забруднюючих речовин в річку Оріль із зворотними водами.

Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 21.11.2019 № 23064/10/10-19:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (514400, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Стежити за справністю водопровідної арматури Постійно Відсутність втрат води
2 Вести журнали обліку води Постійно Постійний облік забору води