Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №10/ЗП/49д-20 від 11.01.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ПРОМИСЛОВА ФІРМА ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ"
Ідентифікаційні дані
30796695
Місце реєстрації
69032, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. РЕКОРДНА, буд. 11
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-963-3492
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№10/ЗП/49д-20 від 11.01.2020
Строк дії
з 11.01.2020 по 11.01.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Використання води відсутне
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Дренажна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 0
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 0 0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0 0
з поверхневих джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах м. Запоріжжя
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Дніпро
Категорія зворотних (стічних) вод
  • дренажні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
7,46
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
65,42
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
7,46
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 20.8700 155.6902 20.8700 155.6902 1.3653
БСК5 15.2000 113.3920 15.2000 113.3920 0.9944
ХСК 80.0000 596.80 80.0000 596.80 5.2336
Завислі речовини 117.0000 872.8200 117.0000 872.8200 7.6541
Нафтопродукти 0.3000 2.2380 0.3000 2.2380 0.0196
Нітрати 19.2000 143.2320 19.2000 143.2320 1.2561
Нітрити 8.4000 62.6640 8.4000 62.6640 0.5495
Сульфати 3034.9000 22640.354 3034.9000 22640.354 198.5432
Фосфати 0.5700 4.2522 0.5700 4.2522 0.0373
Хлориди 4006.1900 29886.177 4006.1900 29886.177 262.0849
Залізо загальне 1,3000 9,6980 1,3000 9,6980 0,0850
Кальцій (катіон) 911,8200 6802,1772 911,8200 6802,1772 59,6513
Магній (катіон) 280,000 2088,8000 280,0000 2088,8000 18,3176
Марганець-іон двохвалентний 0,8000 5,9680 0,8000 5,9680 0,0523
Мінеральний склад 7435,0000 55465,100 7435,0000 55465,100 486,3977
Роданід - іон 0,2400 1,7904 0,2400 1,7904 0,0157
Феноли (карболова кислота) 0,0080 0,0597 0,0080 0,0597 0,0005
Цинк - іон двохвалентний 0,0300 0,2238 0,0300 0,2238 0,0020
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки: відсутні; запах, присмак: відсутні; колір (прозорість): відсутні; температура: не більше +5 С до природньої; реакція (рН): 6,5-8,5; лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 л; коліфаги: не більше 100 в 1 л; колі-індекс: не більше 1000 в 1 л; кисень розчинний: у зимку не менше 4 мг/л, у літку не менше 6 мг/л; життєздатність яйця гельмінтів: відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 179.04 65.42
- у поверхневий водний об'єкт 179.04 65.42
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

 

1. Анулювати дозвіл на спеціальне водокористування № 143/ЗП/49д-17 виданий ТОВ "НПФ ТЕХНОПРОМЕКСПОРТ" сектором у Запорізькій області Держводагентства.

2. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обовязків водокористувачів.

3. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою №2ТП-водгосп(річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагенnства, яка здійснює державний облік водокористування відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2017 № 78.

4. Відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, здійснювати невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об'єктах та ліквідації іх наслідків, повідомляти відповідні органи.

5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водний кодекс України).

6. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водний кодекс України).

7. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

8. При  суттєвій зміні умов  водокористування необхідно отримати новий дозвіл на спеціальне  водокористування.

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проведення моніторингових спостережень стану поверхневих вод, що надходять до водного обєету (затока Осокорова Дніпровського водосховища) Постійно Попередження погіршення екологічного стану
2 Розробка проектно-кошторисної документації "природоохоронні заходи з оздоровлення та підтримці сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану нагірної канави в районі полігону промислових відходів "Балка Середня" (коригування) 2020р. Попередження погіршення екологічного стану
3 Впровадження додаткових природоохоронних заходів щодо зменшення скиду найбільш забруднених вод до водного обєкту (затока Осокорова Дніпровського водосховища) 2022р. Зменшення скиду та покращення якості зворотної води