Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1/РВ/49д-20 від 03.01.2020
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВАТОР Р"
Ідентифікаційні дані
43158286
Місце реєстрації
01103, М. КИЇВ, вул. ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, буд. 57
Контактні відомості
Телефон: +38-(044)-354-3096
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Рівненській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1/РВ/49д-20 від 03.01.2020
Строк дії
з 03.01.2020 по 03.01.2023
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», м. Рівне
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0302/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.46 р. Горинь від кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р. Случ)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 18.51 5.62
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 18.51 5.62
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.55 0.19
- на виробничі потреби 17.96 5.43
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод здійснюється у межах м. Рівне
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Устя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0302/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.46 р. Горинь від кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р. Случ)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
108,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,887
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
108,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.990 106.9 0.990 106.9 0.0078
БСК5 4.500 486.0 4.500 486.0 0.0355
ХСК 25.500 2754.0 25.500 2754.0 0.2011
Завислі речовини 9.000 972.0 9.000 972.0 0.0710
Нафтопродукти 0.300 32.40 0.300 32.40 0.0024
Нітрати 2.790 301.3 2.790 301.3 0.0220
Нітрити 0.100 10.80 0.100 10.80 0.00079
Сульфати 25.50 2754.0 25.50 2754.0 0.2011
Фосфати 0.070 7.560 0.070 7.560 0.00055
Хлориди 8.200 885.6 8.200 885.6 0.0647
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки – відсутні; запах, присмак < 2 балів; колір (прозорість) > 20 см; температура-*; реакція (рН) – 6,5-8,5; колі-індекс <1000; кисень розчинений >= 4 мг/л; коліфаги < 100 в л; лактозопозитивні кишкові палички < 10000 в л; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційні мережі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал», м. Рівне
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0302/Р.УСТЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.46 р. Горинь від кордону Хмельницької та Рівненської областей до державного кордону (виключаючи р. Случ)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 87.01 30.62
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 68.50 25.00
Передача води, усього (у т.ч.): 68.5 25
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 68.50 25.00
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 836.95 37.42
- у поверхневий водний об'єкт 756.00 7.89
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 80.95 29.53
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів

Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води

Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Рівненській області (м. Рівне, вул. Кавказька, 7, тел. (0362) 26-15-68)

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
3 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод не менше 1 разу в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення