Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1067/ЗП/49д-19 від 24.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
01056280
Місце реєстрації
69040, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЗАПОРІЖЖЯ, вул. БАРИКАДНА, буд. 26
Контактні відомості
Телефон: +38-(061)-217-2981
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1067/ЗП/49д-19 від 24.12.2019
Строк дії
з 24.12.2019 по 24.12.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
місто Запоріжжя, Комунарський район, вулиця Барикадна, 26
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 166.1 25.5
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 166.1 25.5
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 26.1 6.5
- на виробничі потреби 140.0 19.0
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах міста Запоріжжя
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Водоканал" м. Запоріжжя
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах міста Запоріжжя по випуску № 1 (для "сухого" періоду)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каховське водосховище (через озеро Кушугум)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
14,93
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14,78
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,99
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4200 0.8358 0.4200 6.2706 0.0062
БСК5 3.7000 7.3630 3.7000 55.2410 0.0547
ХСК 19.6000 39.0040 19.6000 292.6280 0.2897
Завислі речовини 9.7200 19.3428 9.7200 145.1196 0.1437
Нафтопродукти 0.2000 0.3980 0.2000 2.9860 0.0030
Нітрати 9.9000 19.7010 9.9000 147.8070 0.1463
Нітрити 0.2630 0.5234 0.2630 3.9266 0.0039
Сульфати 77.9000 155.0210 77.9000 1163.0470 1.1514
Фосфати 0.8600 1.7114 0.8600 12.8398 0.0127
Хлориди 68.5000 136.3150 68.5000 1022.7050 1.0124
Залізо загальне 0,3630 0,7224 0,3630 5,4196 0,0054
Кальцій 75,9000 151,0410 75,9000 1133,1870 1,1218
Мідь-іон двохвалентний 0,0600 0,1194 0,0600 0,8958 0,0009
ОП-10 (СПАР) 0,2650 0,5273 0,2650 3,9564 0,0039
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1)плаваючі домішки: відсутні; 2)запах, присмак: відсутні; 3)колір: відсутній; 4)температура: не > +3°С до природної; 5)реакція (рН): 6,5-8,5; 6)лактопозитивні кишкові палички : не більше 5000 в 1 дм3; 7)колі-фаги: не > 100 в 1 дм3; 8)кисень розчинний: взимку не < 4 мг/дм3, влітку не < 6 мг/дм3 . Затверджені рівні та класи токсичності: необхідна кратність розбавлення: -9,0; клас 1; кратність розбавлення в контрольному створі: 350,3
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах міста Запоріжжя по випуску № 1 (для "мокрого" періоду)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каховське водосховище (через оз. Кушугум)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
673,33
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
13,24
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
673,33
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5100 343.3991 0.5100 343.3991 0.0068
БСК5 3.3000 2221.9944 3.3000 2221.9944 0.0437
ХСК 16.8000 11311.971 16.8000 11311.971 0.2225
Завислі речовини 6.8000 4578.6548 6.8000 4578.6548 0.0901
Нафтопродукти 0.1550 104.3664 0.1550 104.3664 0.0021
Нітрати 4.1000 2760.6594 4.1000 2760.6594 0.0543
Нітрити 0.1430 96.2864 0.1430 96.2864 0.0019
Сульфати 78.7000 52991.195 78.7000 52991.195 1.0423
Фосфати 0.5700 383.7990 0.5700 383.7990 0.0075
Хлориди 74.3000 50028.535 74.3000 50028.535 0.9840
Залізо загальне 0,1300 87,5331 0,1300 87,5331 0,0017
Кальцій (катіон) 72,8000 51173,203 72,8000 49018,543 0,9641
Мідь-іон двохвалентний 0,0600 40,3999 0,0600 40,3999 0,0008
ОП-10 (СПАР) 0,1030 69,3532 0,1030 69,3532 0,0014
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Затверджені властивості зворотних вод: 1)плаваючі домішки: відсутні; 2)запах, присмак: відсутні; 3)колір: відсутній; 4)температура: не > +3°С до природної; 5)реакція (рН): 6,5-8,5; 6)лактопозитивні кишкові палички : не більше 5000 в 1 дм3; 7)колі-фаги: не > 100 в 1 дм3; 8)кисень розчинний: взимку не < 4 мг/дм3, влітку не < 6 мг/дм3 . Затверджені рівні та класи токсичності: необхідна кратність розбавлення: -9,0; клас 1; кратність розбавлення в контрольному створі: 48,47
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 166.1 25.5
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 757.8 35.72
- у поверхневий водний об'єкт 727.2 28.02
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 30.6 7.7
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 123.7 30.13
- оборотного 120.0 30.12
- повторного 3.7 0.01
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.

2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна) до організації, що належить до сфери управління Держводагентства, яка здійснює державний облік водокористування, відповідно до ст. 25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженому наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.

3. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водний кодекс України).

4. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил (ст. 101 Водний кодекс України).

5. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства, Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.

6. Здійснювати в разі виникнення невідкладні заходи щодо запобігання стихійному лихові, спричиненому шкідливою дією вод, аваріям на водних об’єктах та ліквідації їх наслідків, повідомляти відповідні органи (ст. 108 Водного кодексу України).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись встановлених нормативів ГДС забруднюючих речовин у зворотних водах, що скидаються у водний об’єкт Постійно Запобігання забрудненню водних об’єктів
3 Утримувати територію підприємства у задовільному стані. Своєчасно проводити чистку дощоприймачив та звивової каналізації Постійно/по мірі необхідності Запобігання засміченню та забрудненню поверхневих вод
4 Здійснювати контроль якісного складу зворотних (стічних) вод, які скидаються у водний об’єкт Постійно, згідно графіку Запобігання забрудненню поверхневих вод
5 Проводити обстеження і поточні ремонти промзливової каналізаційної мережі 1 раз на квартал Запобігання забрудненню та засміченню поверхневих вод
6 Зберігати лічильники для обліку води у справному стані. Своєчасно проводити Державну повірку приладів обліку Постійно/згідно плану-графіку Контроль забору та використання води, Раціональне використання водних ресурсів