Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1072/ЗП/49д-19 від 26.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКТОРІЯ-1" ЧКАЛОВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВЕСЕЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ідентифікаційні дані
31337497
Місце реєстрації
72232, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН, село ГОГОЛІВКА, вул. ЦЕНТРАЛЬНА, буд. 35
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-918-1245
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1072/ЗП/49д-19 від 26.12.2019
Строк дії
з 26.12.2019 по 26.12.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 4/5, № 16 розташовані у межах села Гоголівка Веселівського району Запорізької області, в басейні балки Велика Калга, район басейну річок Приазов’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/Б.КАЛГ/БАЛКА ВЕЛИКА КАЛГА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина №4/14 розташована в межах села Мусіївка Веселівського району Запорізької області, в басейні балки Велика Калга, район басейну річок Приазов’я
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/Б.КАЛГ/БАЛКА ВЕЛИКА КАЛГА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 68.878 24.582
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 68.878 24.582
БАЛКА ВЕЛИКА КАЛГА 68.878 24.582
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4.896 1.229
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 4.896 1.229
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.287 0.072
- на виробничі потреби 4.609 1.157
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
У межах с. Гоголівка та с. Мусіївка Веселівського району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/Б.КАЛГ/БАЛКА ВЕЛИКА КАЛГА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Гноєсховище у межах с. Гоголівка та с. Мусіївка Веселівського району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
гноєсховище
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/Б.КАЛГ/БАЛКА ВЕЛИКА КАЛГА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.01 Узбережжя Азовського моря від Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, Кальміус, Міус)
Тип водовідведення
Водовідведення в інший приймач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 45.125 16.47
- населенню 45.125 16.47
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 23.812 8.659
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 13.087 4.745
- в інший приймач 10.725 3.914
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 18.857 6.883

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
  2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати  державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), до організації, що належить до сфери управління Держводагенства, яка здійснює державний облік водокористування  відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
  3. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
  4. По закінченню терміну дії поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП "Вікторія-1" розробити та затвердити нові ПІТНВПВ
  5. При суттєвій зміні умов  водокористування необхідно отримати  новий дозвіл на спеціальне  водокористування
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Бердянському ГГЗ КП «Південукргеологія» (71107, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Бакинська, 37, тел. (06153) 769-45) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Не допускати втрат води, дотримуватись вимог чинного законодавства України Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційних водозабірних споруд та водонесучих комунікацій Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження забруднення підземних вод
3 Дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води. Вести облік забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Зону санітарної охорони свердловин утримувати в належному стані Постійно Попередження забруднення підземних вод
5 Заміна чавунного водопроводу ø 150 на пластиковий ø 32 по вул.Центральній 1,0 км, ø 25 по вул.Садовій 1,3 км с.Гоголівка 2020 р. Раціональне використання водних ресурсів
6 Заміна і установка запірної арматури - 3 од. по вул.Центральній 1 од. вул.Садовій с.Гоголівка 2020 р. Раціональне використання водних ресурсів
7 Заміна чавунного водопроводу ø 150 на пластиковий ø 32 по вул.Квітковій 0,5 км, ø 25 по вул.Степовій 1,0 км с.Мусіївка 2021 р. Раціональне використання водних ресурсів
8 Заміна і установка запірної арматури - 3 од. по вул.Квітковій , 1 од. по вул.Степовій с.Мусіївка 2021 р. Раціональне використання водних ресурсів
9 Заміна чавунного водопроводу ø 150 на пластиковий ø 50 по вул. Шкільна 0,5 км с.Гоголівка 2022 р. Раціональне використання водних ресурсів
10 Проводити рейди по виявленню розкрадання питної води на полив та схованих врізок Постійно Раціональне використання водних ресурсів
11 Заміна чавунного водопроводу ø 50 на пластиковий ø 50 по вул. Шкільна 0,6 км с.Гоголівка 2023 р. Раціональне використання водних ресурсів
12 Заміна і установка запірної арматури - 2 од. вул.Шкільна с. Гоголівка 2023 р. Раціональне використання водних ресурсів
13 Заміна чавунного водопроводу ø 50 на пластиковий ø 50 0,5 км по вул. Садовій с.Гоголівка 2024 р. Раціональне використання водних ресурсів
14 Заміна і установка запірної арматури - 2 од. 2024 р. Раціональне використання водних ресурсів
15 Вести перевірку приладів обліку води Постійно Раціональне використання водних ресурсів