Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №266/ДН/49д-19 від 10.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
05763642
Місце реєстрації
84302, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто КРАМАТОРСЬК, вул. КОНРАДА ГАМПЕРА, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(099)-980-3085
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№266/ДН/49д-19 від 10.12.2019
Строк дії
з 10.12.2019 по 10.12.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
мережі КВП "Краматорський водоканал"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Краматорське водосховище, басейн р. Казенний Торець/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0518/Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.10 р. Казенний Торець
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
свердловина № 1 на території б/в "Озерки" у 3 км на південний схід від сел. Щурове Лиманського району Донецької області, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон/
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 498.82 18.877
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 480.68 17.334
Р.КАЗЕННИЙ ТОРЕЦЬ 480.68 17.334
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 18.14 1.543
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 18.14 1.543
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 580.3 34.622
з поверхневих джерел: 480.68 17.334
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.84 0.960
- на виробничі потреби 476.84 16.374
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 18.14 1.543
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.04 0.094
- на виробничі потреби 17.10 1.449
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 81.48 15.745
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 34.80 8.701
- на виробничі потреби 46.68 7.044
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Краматорськ Донецької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційні мережі КВП "Краматорський водоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами сел. Щурове на території б/в "Озерки"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.09 р. Сіверський Донець від кордону Харківської та Донецької областей до кордону Донецької та Луганської областей (виключаючи рр. Казенний Торець, Бахмутка)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 73.96 15.403
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 57.32 13.905
- у накопичувач - -
- у вигріб 16.64 1.498
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 70 840
- оборотного 70.0 840.0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Розрахунковий річний водогосподарський баланс Краматорського водосховища на  ділянці р. Казенний Торець з урахуванням забору для потреб підприємства в об’ємі 17,334  тис.м3/рік підтверджує наявність достатнього ресурсу та відсутність його дефіциту. За даними спостережень за гідрологічним режимом р. Казенний Торець вище водозабору підприємства (в/п Райське, 72 км) за останні роки мінімальні витрати води складали від 0,013 м3/с (у літній період) до 0,72 м3/с (у весняний період). При максимальному добовому заборі води з річки в об’ємі 480,68 м3/добу, або 0,0056 м3/с, у меженні (маловодні) періоди року, особливо у літній період (червень-серпень), можливе зниження рівнів води у річці, в т.ч. у місці поверхневого водозабору підприємства, і виникнення ризиків для його сталої роботи. Гарантоване забезпечення сталої роботи водозабірних споруд підприємства можливе за умови експлуатації  греблі Краматорського водосховища (Гебеля) в шатному режимі згідно «Правил експлуатації Краматорського водосховища» та забезпечення  екологічного скиду  через греблю  0,1 м3/с  (мінімальний стік р. Казенний Торець) у лімітуючі по водності місяці (червень-серпень).  ​

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Торська, 35).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести первинний облік водокористування та звітувати за формою №2 ТП-водгосп (річна) Щорічно Достовірність обліку водокористування
2 Утримувати очисні споруди, мережі водопостачання у належному технічному стані, проводити необхідні ремонтні роботи Постійно Недопущення аварійних ситуацій та забруднення р. Казенний Торець
3 Експлуатацію очисних споруд дощових і талих вод здійснювати відповідно до інструкції Постійно Забезпечення ефективної очистки вод
4 Утримувати у справному стані рибозахисний пристрій Постійно Охорона водних живих ресурсів
5 Своєчасно здійснювати держповірку приладів обліку води У встановлені строки Достовірність обліку водокористування