Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №452/КР/49д-19 від 02.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Ідентифікаційні дані
01995166
Місце реєстрації
25491, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КРОПИВНИЦЬКИЙ, смт НОВЕ, вул. МЕТАЛУРГІВ, буд. 2А
Контактні відомості
Телефон: +38-(500)-319-945_
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№452/КР/49д-19 від 02.12.2019
Строк дії
з 02.12.2019 по 02.12.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Отримання води від іншого водокористувача - КП "Теплоенергетик"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 121.6 36.54
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 121.6 36.54
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 64.27 23.46
- на виробничі потреби 57.33 13.08
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод в р.Грузька, праву притоку р.Інгул басейну р. Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р.Грузька
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0196/0021/0096/Б.ГРУЗЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4,167
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
35,24
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,42
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 17.16 41.527 1.0 4.167 0.035
БСК5 19.25 46.585 7.0 29.169 0.247
ХСК 44.00 106.48 44.0 183.348 1.551
Завислі речовини 21.40 51.788 8.0 33.336 0.282
Нафтопродукти - - 0.05 0.208 0.002
Нітрати <0.50 1.21 0.50 2.084 0.018
Нітрити <0.03 0.07 0.03 0.125 0.001
Сульфати 152.09 368.058 100.0 416.700 3.524
Фосфати 0.28 0.678 0.28 1.167 0.010
Хлориди 88.63 214.485 88.63 369.321 3.123
Залізо загальне 1.85 4.477 0.1 0.417 0.004
СПАР 0.06 0.145 0.06 0.250 0.002
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутні; 2) запах, присмак: вода не повинна надавати сторонніх запахів та присмаків м’ясу риби; 3) колір (прозорість): вода не повинна мати стороннього забарвлення; 4) температура: прирощення не більше3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): не повинен виходити за межі 6,5 - 8,5; 6) кисень розчинений: у зимовий період має бути не менше 4 мг/дм3, у літній період не менше 6 мг/дм3; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб.; 8) лактопозитивні кишкові палички не більше 5000 в 1 дм.куб.; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) збудники інфекційних захворювань: відсутні; 11) сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 100 35.24
- у поверхневий водний об'єкт 100.0 35.24
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 247939).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод: а) не допускати витоків та втрат забраної для використання води б) своєчасно виконувати поточний, плановий та аварійний ремонти водопровідних мереж та обладнання Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік використаної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Своєчасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Експлуатувати очисні споруди каналізації у відповідності до вимог проектної та нормативної документації Постійно Досягнення нормативів ГДС
8 Своєчасно проводити капітальні та поточні ремонти очисних споруд Постійно Досягнення нормативів ГДС