Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №493/ЖТ/49д-19 від 16.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮНІГРАН-СЕРВІС"
Ідентифікаційні дані
34082463
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, МАЛИНСЬКИЙ РАЙОН, смт ГРАНІТНЕ, вул. Шевченка, буд. 15
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-515-0019
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№493/ЖТ/49д-19 від 16.12.2019
Строк дії
з 16.12.2019 по 16.12.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт- артсвердловина № 1 розташована за межами смт. Гранітне Малинського району, Житомирської області. Річка Возня, притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0022/Р.ВОЗНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 30.64 6.06
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 30.64 6.06
Р.ВОЗНЯ 30.64 6.060
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 30.64 6.06
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 30.64 6.06
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.28 0.574
- на виробничі потреби 28.36 5.486
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько- питних та виробничих потреб після біологічної очистки на очисних спорудах "BIOTAL-16" здійснюється у резервуар- накопичувач, потужністю 16,0 м3/добу, 5,84 тис.м3/рік, за межами смт. Гранітне Малинського району, Житомирської області. Річка Возня, притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0022/Р.ВОЗНЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 8.07 2.029
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 8.07 2.029
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 4 1.008
- оборотного - -
- повторного 4.00 1.008
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства 

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Держгеонадра опрацювали заяву на отримання дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ЮНІГРАН-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34082463, Житомирська обл., Малинський р-н, смт Гранітне, вул. Шевченка, 15) (лист Сектору від 29.11.2019 № 392/ЖТ/21-19, вхідний Держгеонадр від 29.11.2019
№ 22736/02/10-19) та вважають за можливе видати дозвіл на п’ять років для водозабору з підземних джерел в Малинському р-ні, Житомирської обл.,
в загальному обсязі 30,64 м3/добу (6,06 тис. м3/рік), що складається з однієї свердловини № 1, що розташована за межами населених пунктів смт Гранітне,
с. Федорівка, с. Візня при обов’язковому виконанні таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;
 3. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 4. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 6. своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;
 7. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 8. дотримуватися вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р.
  № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод
  від забруднення;
 9. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановлених лімітів забору і використання води та скиду зворотних вод постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Своєчасно здійснювати Держповірку водовимірювальної техніки згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати у належному стані зони санітарної охорони навколо джерел водопостачання постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Здійснювати контроль за якістю підземних вод 1 раз на квартал Охорона підземних вод від забруднення
6 Підтримувати в робочому стані водопровідну та каналізаційну мережу постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
7 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води по мірі необхідності Охорона підземних вод від виснаження та забруднення