Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №451/КР/49д-19 від 28.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КІРОВОГРАДСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ"
Ідентифікаційні дані
00191891
Місце реєстрації
27631, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, КРОПИВНИЦЬКИЙ РАЙОН, село КАТЕРИНІВКА, просп. ГАГАРІНА, буд. 8
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-465-2280
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Кіровоградській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№451/КР/49д-19 від 28.11.2019
Строк дії
з 28.11.2019 по 28.11.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
 • Передача води населенню
 • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір підземних вод із свердловин № 1, №8, № 9, № 10, № 11, шахтного колодязя № 1 (резерв), розташованих в с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області в басейні р. Грузька, правої притоки р. Інгул, басейну р. Південний Буг
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0001/0323/Р.ГРУЗЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод в басейні р. Грузька, правої притоки р. Інгул, басейну р. Південний Буг, с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0001/0323/Р.ГРУЗЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 5045.29 1838.762
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 5045.29 1838.762
Р.ГРУЗЬКА 5045.29 1838.762
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 48.71 10.264
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 48.71 10.264
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 3.04 0.770
- на виробничі потреби 45.67 9.494
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, розташований в с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області в басейні р. Грузька, праву притоку р. Інгул, басейну р. Південний Буг
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0001/0323/Р.ГРУЗЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид кар’єрних вод в р. Грузька, праву притоку р. Інгул, басейну р. Південний Буг в межах с. Катеринівка Кропивницького району Кіровоградської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Грузька, права притока р. Інгул
Категорія зворотних (стічних) вод
 • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/Ю.БУГ/0001/0323/Р.ГРУЗЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.09 р. Інгул від витоку до гирла р. Березівка (включаючи р. Березівка)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
320,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1745,808
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
320,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.0 320.000 1.0 320.000 1.746
БСК5 3.5 1120.000 3.5 1120.000 6.110
ХСК 30.0 9600.000 30.0 9600.000 52.374
Завислі речовини 25.0 8000.000 25.0 8000.000 43.645
Нафтопродукти 0.05 16.000 0.05 16.000 0.087
Нітрати 15.0 4800.000 15.0 4800.000 26.187
Нітрити 0.08 25.600 0.08 25.600 0.140
Сульфати 193.0 61760.000 193.0 61760.000 336.941
Фосфати 1.5 480.000 1.5 480.000 2.619
Хлориди 80.0 25600.000 80.0 25600.000 139.665
Залізо загальне 0.3 96.000 0.3 96.000 0.524
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відсутні; 2) колір (прозорість): вода не повинна мати стороннього забарвлення; 3) запах, присмак: вода не повинна набувати невласних їй запахів інтенсивніше більше 1 бала, які виявляються безпосередньо; 4) температура: прирощення не більше3°С порівняно з природною температурою в літній період; 5) водневий показник (рН): 6,5 - 8,5; 6) кисень розчинений: не менше 4 мг/дм3 у будь-який період року; 7) коліфаги: не більше 100 в 1 дм.куб.; 8) лактопозитивні кишкові палички не більше 5000 в 1 дм.куб.; 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні; 10) збудники інфекційних захворювань: відсутні; 11) сумарна радіоактивність: не повинна перевищувати природного фону.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 164.02 58.718
- населенню 155.07 56.601
- вторинним водокористувачам (без використання) 8.95 2.117
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4803.04 1746.578
- у поверхневий водний об'єкт 4800 1745.808
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 3.04 0.770
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 66.96 23.972

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватися ліміту водокористування та водовідведення.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватися вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів.

4. Щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року подавати звіт за формою 2-ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Кіровоградській області (25022, м. Кропивницький, вул. Дворцова, 32/29, тел/факс: 247939).

5. При змінах у водокористуванні одержати новий дозвіл на спеціальне водокористування.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

Під час водокористування дотримуватись таких умов:

 1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;
 2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;
 3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;
 4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;
 5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;
 6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;
 7. дотримуватися вимог Постанови Кабінету Міністрів України
  № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;
 8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;
 9. щорічно до 20 січня надавати до ДП «Центрукргеологія» та
  ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16,
  тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Економно використовувати водні ресурси, дбати про їх відтворення і поліпшення якості вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в робочому стані водозабірні свердловини та шахний колодязь Постійно Продовження терміну експлуатації
3 Своєчасно інформувати державні органи охорони навколишнього природного середовища про забруднення водних ресурсів викликане техногенними аваріями або стихійними лихами Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Дотримуватись встановлених лімітів використання водних ресурсів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
5 Здійснювати облік використаної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Дотримуватись нормативів гранично-допустимих скидів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати лабораторно-інструментальний контроль за якістю зворотних вод Не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Подавати відповідним органам звіти по використанню водних ресурсів в порядку визначеному нормативними документами У встановлені законодавством терміни Раціональне використання водних ресурсів
9 Впровадити розроблені ГДС Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Підвищення ефекту та сталості функціонування системи водовідведення, механічної очистки кар’єрних вод і поверхневого стоку Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
11 Здійснювати контроль якості зворотних вод що скидаються у водойму на відповідність їх затвердженим нормативам ГДС, при перевищенні нормативів ГДС з’ясовувати причини та їх ліквідовувати Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення