Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №482/ЖТ/49д-19 від 02.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
БАНКНОТНО-МОНЕТНИЙ ДВІР НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Ідентифікаційні дані
00032106
Місце реєстрації
М. КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ район, вул. Інститутська, буд. 9
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-515-0019
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ФАБРИКА БАНКНОТНОГО ПАПЕРУ БАНКНОТНО-МОНЕТНОГО ДВОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№482/ЖТ/49д-19 від 02.12.2019
Строк дії
з 02.12.2019 по 02.12.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір- водосховище на р. Ірша, притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро, яке розташоване в межах м. Малин Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосної станції обладнаної 2 насосами марки LOVARA продуктивність 1200 м3/добу кожен
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/Р.ІРША
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу ТОВ "МалинЕнергоінвест", м. Малин Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/Р.ІРША
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Технічна вода з водогону ПрАТ "МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА- ВАЙДМАНН ", м.Малин Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/Р.ІРША
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2052.94 749.34
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 2052.94 749.34
Р.ІРША 2052.94 749.34
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3249.48 1130.07
з поверхневих джерел: 2052.94 749.34
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 2052.94 749.34
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1196.54 380.73
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 75.38 24.46
- на виробничі потреби 1121.16 356.27
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1- у річку Ірша. Скид стічних вод від господарсько-питних та виробничих потреб підприємства та від інших споживачів після біологічної очистки на очисних спорудах потужністю 13300 м3/добу, 4854,5 тис.м3/рік здійснюються у р. Ірша в межах м. Малин Житомирської області. Річка Ірша, притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/Р.ІРША
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
414,29
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
3592,60
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
148,78
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1,55 230,61 2,0 828,58 7,185
БСК5 12,82 1907,36 15,0 6214,35 53,889
ХСК 54,89 8166,53 80,0 33143,2 287,408
Завислі речовини 8,14 1211,07 15,0 6214,35 53,889
Нафтопродукти 0,0001 0,015 0,007 2,90 0,025
Нітрати 11,56 1719,90 45,0 18643,05 161,667
Нітрити 0,39 58,02 0,92 381,15 3,305
Сульфати 76,88 11438,21 135,2 56012,01 485,720
Фосфати 1,99 296,07 3,50 1450,02 12,574
Хлориди 60,17 8952,09 130,00 53857,70 467,038
СПАР 0,032 4,76 0,1 41,43 0,359
Сухий залишок 460,44 68504,26 996,0 826922,84 3578,23
Мідь 0,019 2,83 0,040 16,57 0,144
Феноли 0,0 0,0 0,001 0,041 0,004
Залізо загальне 0,41 61,00 0,41 169,86 1,473
Фармальдегід 0,001 0,15 0,033 13,67 0,119
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки- відсутні; 2. Запах, присмак- відсутні; 3. Колір (прозорість)- => 20 см; 4. Температура- не більше 3 градусів від природної температури; 5. Реакція (рН)- 6,5-8,5; 6. Кисень розчинений- не менше 4 мг/л; 7. Коліфаги- 100 в 1 л; 8. Лактозопозитивні кишкові палички- не більше 5000 в 1 л; 9. Життєдайні яйця гельмінтів- відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1196.54 380.73
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 9943.08 3592.6
- у поверхневий водний об'єкт 9943.08 3592.60
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 2838.3 1016.27
- оборотного 2815.83 1008.07
- повторного 22.47 8.20
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати облік кількості забраної та використаної води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених лімітів забору, використання води та скиду зворотних (стічних) вод постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин із зворотними водами у водний об’єкт постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати контроль якості скинутих у водні об’єкти зворотних (стічних) вод та якістю води водних об’єктів у контрольних створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Ірша в місці забору поверхневої води та скиду стічних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
6 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води при необхідності Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати Держповірку водовимірювальних приладів згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
8 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП- водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення обліку водокористування