Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №895/ХР/49д-19 від 02.12.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА ДОПОМОГИ"
Ідентифікаційні дані
24478597
Місце реєстрації
61052, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, вул. Полтавський Шлях , буд. 1/3, кв./офіс 27
Контактні відомості
Телефон: +38-(066)-155-7416
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№895/ХР/49д-19 від 02.12.2019
Строк дії
з 29.11.2019 по 29.11.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина, м. Харків, сел. Помірки, 80, р. Лопань/басейн р.Уди, район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 7.351 2.344
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 7.351 2.344
Р.ЛОПАНЬ 7.351 2.344
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7.351 2.344
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 7.351 2.344
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.240 0.086
- на виробничі потреби 7.111 2.258
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах м. Харків
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Лопань
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
0,26004
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2,277
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,21689
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 42.6 9.239514 2.0 0.52008 0.004554
БСК5 32.17 6.9773513 15.0 3.9006 0.034155
ХСК 44.9 9.738361 30.0 7.8012 0.06831
Завислі речовини 25.75 5.5849175 15.0 3.9006 0.034155
Нафтопродукти 0.20 0.043378 0.2 0.052008 0.0004554
Нітрати 8.37 1.8153693 8.37 2.1765348 0.0190584
Нітрити 0.18 0.0390402 0.18 0.0468072 0.0004098
Сульфати 113.4 24.595326 113.4 29.488536 0.2582118
Фосфати 8.49 1.8413961 3.5 0.91014 0.0079695
Хлориди 64 13.88096 64 16.64256 0.145728
Залізо загальне 0,16 0,0347024 0,16 0,0416064 0,0003643
СПАР 0,52 0,1127828 0,5 0,13002 0,0011385
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня, рівень радіоактивності не повинен перевищувати природного фону
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 6.241 2.277
- у поверхневий водний об'єкт 6.241 2.277
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Забезпечити виконання заходів, у відповідності до строків реалізації,  щодо досягнення ГДС  речовин у водний об’єкт із зворотними водами.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія» (м. Харків,
вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,
вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зону санітарної охорони свердловини в належному стані постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
2 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування постійно Охорона підземних вод від виснаження
3 Утримувати прибережну захисну смугу р. Лопань в належному санітарному стані постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення