Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №122/ЧН/49д-19 від 14.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
"РИБОВОДНИЙ ФОРЕЛЕВИЙ ЗАВОД "ЛОПУШНО"
Ідентифікаційні дані
21432904
Місце реєстрації
59241, ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, ВИЖНИЦЬКИЙ РАЙОН, село ЛОПУШНА, вул. -, буд. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(037)-303-8345
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернівецькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№122/ЧН/49д-19 від 14.11.2019
Строк дії
з 14.11.2019 по 14.11.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір на території с. Лопушна, Долішньошепітська сільська рада, Вижницький район, Чернівецька область з р. Лапушна, притока р. Сірет. Район річкового басейну р. Дунай.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0187/Р.СІРЕТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.3.05 р. Сірет від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 13478.4 2223.24
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 13478.4 2223.24
Р.СІРЕТ(Р. ЛАПУШНА) 13478.4 2223.24
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 13478.4 2223.24
з поверхневих джерел: 13478.4 2223.24
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 13478.4 2223.24
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Лопушна, Вижницький район, Чернівецька область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Лапушна, притока р. Сірет
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0187/Р.СІРЕТ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.3.05 р. Сірет від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
561.6
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
2223,24
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0.799
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.05 0.03995 0.05 28.08 0.11116
БСК5 3.0 2.397 3.0 1684.8 6.66972
ХСК 3.4 2.7166 3.4 1909.44 7.55901
Завислі речовини 9.0 7.191 0.75 421.2 1.66743
Нафтопродукти 0.05 0.03995 0.05 28.08 0.11116
Нітрати 0.51 0.40749 0.51 286.416 1.13385
Нітрити 0.03 0.2397 0.03 16.848 0.06669
Сульфати 20.2 16.1398 20.2 11344.32 44.90944
Фосфати 0.06 0.04794 0.06 33.696 0.133394
Хлориди 5.32 4.25068 5.32 2987.712 11.82763
Мінералізація 216 172,584 216,0 121305,6 480,21984
Залізо (загальне) 0,07 0,5593 0,07 39,312 0,15562
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13478.4 2223.24
- у поверхневий водний об'єкт 13478.4 2223.24
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 8640 1209.6
- оборотного - -
- повторного 8640.0 1209.600
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 та 66 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Забір води проводити з врахуванням фактичних витрат річки у маловодні і дуже маловодні роки із постійним забезпеченням санітарних витрат води в р. Лапушна.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до БУВР Пруту та Сірету (58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194б).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримання встановлених ГДС Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона поверхневих вод від виснаження
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення