Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №469/ЖТ/49д-19 від 18.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
01374567
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, місто КОРОСТЕНЬ, вул. Каштанова, буд. 3
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-515-0019
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№469/ЖТ/49д-19 від 18.11.2019
Строк дії
з 18.11.2019 по 18.11.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - струмок Гнилуша, притока р. Уж, район річкового басейну Дніпро, за межами міста Коростень Житомирської області. Забір води здійснюється двома насосними станціями марки Д-300 продуктивністю 300 м3/годину кожна
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водозабір - річка Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро, за межами міста Коростень Житомирської області. Забір здійснюється насосною станцією марки 3К-6 продуктивністю 70 м3/годину
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Система комунального водопроводу Коростенське комунальне підприємство "Водоканал"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1378.17 305.54
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1378.17 305.54
Р.УЖ 1378.17 305.54
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1407.76 308.64
з поверхневих джерел: 1369.44 303.34
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 1369.44 303.34
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 38.32 5.3
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 38.32 5.30
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових потреб підприємства здійснюється у каналізаційну мережу Коростенського комунального підприємства "Водоканал"
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Коростенське КП "Водоканал", 95 СТО 180491
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від виробничих потреб підприємства здійснюється у накопичувач за межами міста Коростень Житомирської області. Річка Уж, притока р. Прип’ять, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0028/Р.УЖ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.52 р. Уж
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 38.32 5.30
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 8.73 2.2
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 8.73 2.20
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 69.57 10.61
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 38.32 5.30
- у накопичувач 31.25 5.31
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 3771.43 950.4
- оборотного 3771.43 950.40
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог Водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати Держповірку устаткування для обліку використання води згідно графіку Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановлених лімітів забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Здійснювати облік забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу р. Уж та стр. Гнилуша постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку