Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1056/ОД/49д-19 від 14.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОЛГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ГОРВОДОКАНАЛ"
Ідентифікаційні дані
37548545
Місце реєстрації
68702, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОН, місто БОЛГРАД, вул. Терещенка, буд. 43, корп. -, кв./офіс -
Контактні відомості
Телефон: +38-(048)-464-2079
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1056/ОД/49д-19 від 14.11.2019
Строк дії
з 14.11.2019 по 14.11.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з поверхневого водоносного горизонту оз. Ялпуг (за допомогою власної насосної станції ВНС-1 ) в межах населеного пункту с. Оксамитне Болградського району Одеської області. Басейн оз. Ялпуг/басейн р. Дунай, район басейну р. Дунай, суббасейн нижнього Дунаю.
Код типу джерела водопостачання
(30) Озеро
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0114/Р.ЯЛПУХ ВКЛ.ОЗЕРО ЯЛПУХ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.08 р. Ялпуг (включаючи озера Ялпуг, Кугурлуй)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4482.4944 1172.1352
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4482.4944 1172.1352
Р.ЯЛПУХ ВКЛ.ОЗЕРО ЯЛПУХ 4482.4944 1172.1352
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 272.8263 99.5816
з поверхневих джерел: 272.8263 99.5816
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 272.8263 99.5816
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення зворотних (стічних) вод здійснюється на власні поля фільтрації, за межами населеного пункту м.Болград, Одеської області. Басейн оз. Ялпуг/басейн р.Дунай, район басейну р.Дунай, суббасейн нижнього Дунаю.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Поля фільтрації
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0114/Р.ЯЛПУХ ВКЛ.ОЗЕРО ЯЛПУХ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.08 р. Ялпуг (включаючи озера Ялпуг, Кугурлуй)
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1181.63 397.8197
Передача води, усього (у т.ч.): 3404.13 778.5322
- населенню 3011.47 668.6866
- вторинним водокористувачам (без використання) 392.66 109.8456
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1181.63 397.8197
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 1181.63 397.8197
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 805.5381 294.0214

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2.При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Болградського МУВГ.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів.
2 Вести первинний облік забору, використання води та відведення зворотних (стічних) вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Попередження від виснаження водних джерел.
3 Не перевищувати встановлений ліміт забору та використання води Постійно Раціональне використання водних ресурсів.