Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №465/ЖТ/49д-19 від 18.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "П’ЯТИРІЧАНКА"
Ідентифікаційні дані
37042341
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БАРАНІВСЬКИЙ РАЙОН, село ГЛИНЯНКА, вул. Заводська, буд. 1А
Контактні відомості
Телефон: +38-(068)-176-2693
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№465/ЖТ/49д-19 від 18.11.2019
Строк дії
з 18.11.2019 по 18.11.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Підземний водоносний горизонт - артсвердловина № 1 розташована за межами с. Глинянка Баранівського району, Житомирської області. Річка Церем, притока р.Случ, притока р.Горинь, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/Р.ЦЕРЕМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод із зумпфа кар’єру розташованого за межами села Глинянка Баранівського району, Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу марки Ama- Drainer (KSB) 80/100 продуктивністю 130 м3/годину. Річка Церем, притока р. Случ, притока р. Горинь, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/Р.ЦЕРЕМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1358.31 495.52
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1358.31 495.52
Р.ЦЕРЕМ 1358.31 495.52
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3.41 0.8
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 3.41 0.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.31 0.58
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 1.1 0.22
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від господарсько-побутових потреб підприємства здійснюється у вигріб, який розташований за межами с.Глинянка Баранівського району, Житомирскої області. Річка Церем, притока р. Случ , притока р.Горинь, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/Р.ЦЕРЕМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 -скид кар’єрних вод через ставок-відстійник в річку Церем за межами с. Глинянка Баранівського району, Житомирської області. Річка Церем, притока р. Случ, притока р. Горинь, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Церем
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0168/Р.ЦЕРЕМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
56,45
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
494,72
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
56,45
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.29 16.37 0.29 16.37 0.143
БСК5 2.48 140.0 2.48 140.0 1.227
ХСК 25.2 1422.54 25.2 1422.54 12.467
Завислі речовини 5.8 327.41 5.8 327.41 2.869
Нафтопродукти 0.05 2.82 0.05 2.82 0.025
Нітрати 2.0 112.90 2.0 112.90 0.989
Нітрити 0.034 1.92 0.034 1.92 0.017
Сульфати 32.0 1806.40 32.0 1806.40 15.831
Фосфати 0.1 5.64 0.1 5.64 0.049
Хлориди 14.0 790.30 14.0 790.30 6.926
Сухий залишок 265,0 14959,25 265,0 14959,25 131,101
Залізо загальне 0,269 15,19 0,269 15,19 0,133
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки - відсутні; 2. запах, присмак < 2 б; колір (прозорість) > 20 см; 4. температура - не більше 5 град.С від природної температури; 5. реакція (рН) - 6,5-8,5; 6. кисень розчинений > 4 мг/л; 7. колі-індекс - ; 8. коліфаги < 100 в л; 9. лактопозитивні кишкові палички < 5000 в л; 10. життєдайні яйця гельмінтів - відсутні; 11. клас токсичності - 1; рівень токсичності - нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1357.21 495.3
- у поверхневий водний об'єкт 1354.9 494.72
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 2.31 0.58
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ,                    пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ,                 вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір з артсвердловини устаткуванням для обліку використання води 2020 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Проводити облік кількості забраної та використаної води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в належному стані зону санітарної охорони навколо артсвердловини та прибережну захисну смугу річки Церем постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Проводити заміри рівня води в артсвердловині 1 раз на квартал Охорона підземних вод від виснаження
9 Проводити відбір проб води з артсвердловини на хімічний та бактероологічний аналіз 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
10 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2ТП - водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку