Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №714/ЛВ/49д-19 від 30.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСНАФТА" (АТ "УКРТРАНСНАФТА")
Ідентифікаційні дані
31570412
Місце реєстрації
01010, М. КИЇВ, вул. МОСКОВСЬКА, буд. 32, кв./офіс 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-450-9535
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ЛВДС "СКОЛЕ"
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№714/ЛВ/49д-19 від 30.10.2019
Строк дії
з 30.10.2019 по 30.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
струмок без назви та струмок Озірець, басейн річки Орява, басейн річки Опір, басейн річки Стрий, район басейну річки Дністер, с. Козьова Сколівського району Львівської області
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1177/0079/0018/Р.ОРЯВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.02 р. Стрий
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 204.807 71.083
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 204.807 71.083
Р.ОРЯВА 204.807 71.083
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 49.479 15.537
з поверхневих джерел: 49.479 15.537
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 14.586 3.661
- на виробничі потреби 34.893 11.876
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Козьова Сколівського району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Орява
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1177/0079/0018/Р.ОРЯВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.02 р. Стрий
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
5.1396
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
42.067
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
5.5822
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.32 7.368 1.32 6.784 0.05553
БСК5 14.07 78.541 14.07 72.314 0.59188
ХСК 37.03 206.708 37.03 190.320 1.55774
Завислі речовини 15.07 84.124 15.07 77.454 0.63395
Нафтопродукти 0.0 0.000 0.0 0.000 0.00000
Нітрати 4.15 23.17 4.15 21.329 0.17458
Нітрити 0.06 0.335 0.06 0.308 0.00252
Сульфати 81.35 454.111 81.35 418.107 3.42215
Фосфати 2.21 12.337 2.21 11.359 0.09297
Хлориди 92.93 518.753 92.93 477.623 3.90929
Мінералізація 689.7 3850.043 689.7 3544.782 29.01361
Залізо загальне 0.1 0.558 0.1 0.514 0.00421
СПАР 0.08 0.447 0.08 0.411 0.00337
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) – 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 78.875 27.64
Передача води, усього (у т.ч.): 143.975 51.402
- населенню 132.09 48.213
- вторинним водокористувачам (без використання) 11.885 3.189
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 123.351 42.067
- у поверхневий водний об'єкт 123.351 42.067
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 11.353 4.144

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

4. У випадку, коли витрати води у струмку без назви, басейн річки Орява наближаються до 0,0015 м3/с (санітарна витрата), суворо забороняється забір води.

5. У випадку, коли витрати води у струмку Озірець, басейн річки Орява наближаються до 0,005 м3/с (санітарна витрата), суворо забороняється забір води.

6. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03). 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Економне використання водних ресурсів постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод не менше ніж 1 раз в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення