Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №463/ЖТ/49д-19 від 11.11.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРУД"
Ідентифікаційні дані
13720486
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, село СУСЛИ, вул. -, буд. -
Контактні відомості
Телефон: +38-(041)-246-1660
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№463/ЖТ/49д-19 від 11.11.2019
Строк дії
з 11.11.2019 по 11.11.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Кар’єрна вода за межами села Сусли Новоград-Волинського району, Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу марки 4К6 продуктивністю 90 м3/годину. Річка Смілка, ліва притока р. Случ, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0203/Р.СМІЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Фактичне місце здійснення діяльності
Система Комунального підприємства Новоград-Волинської міської ради "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", місто Новоград-Волинський Житомирської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 2000 730
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 2000 730
Р.СМІЛКА 2000.0 730.0
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 510.93 123.46
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 505.56 122.1
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 505.56 122.10
від іншого водокористувача: 5.37 1.36
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 5.37 1.36
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1. Кар’єрні води відводяться в річку Смілка за межами села Сусли Новоград-Волинського району, Житомирської області. Річка Смілка, ліва притока р. Случ, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0203/Р.СМІЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
69,62
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
607,90
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
69,62
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.34 23.67 0.34 23.67 206.69
БСК5 3.57 248.54 3.00 248.54 2.170
ХСК 20.00 1392.40 20.00 1392.40 12.158
Завислі речовини 7.15 497.78 7.15 497.78 4.346
Нафтопродукти 0.05 3.48 0.05 3.48 0.030
Нітрати 2.05 142.72 2.05 142.72 1.246
Нітрити 0.05 3.48 0.05 3.48 0.030
Сульфати 52.9 3682.90 52.9 3682.90 32.158
Фосфати 0.02 1.39 0.02 1.39 0.012
Хлориди 22.0 1531.64 22.0 1531.64 13.374
Сухий залишок 426,3 29679,006 426,3 29679,006 259,148
Залізо загальне 0,31 21,58 0,31 21,58 0,188
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - відсутні. 2. Запах, присмак менше 2 б. 3. Колір (прозорість) більше 20 см. 4. Температура - не більше 5 градусів від природної температури. 5. Реакція (рН) - 6.5 - 8.5. 6. Кисень розчинений більше 4 мг/л. 7. Коліфаги менше 100 в л. 8. Лактозопозитивні кишкові палички менше 5000 в л. 9. Життєдайні яйця гельмінтів - відсутні. 10. Клас токсичності - 1 рівень токсичності - нетоксична
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від власних господарсько-побутових потреб у вигріб за межами села Сусли Новоград-Волинського району, Житомирської області. Річка Смілка, ліва притока р. Случ, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0105/0203/Р.СМІЛКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.48 р. Случ від гирла р. Хомора до гирла р. Корчик (включаючи р. Корчик)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 5.37 1.36
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1670.85 609.26
- у поверхневий водний об'єкт 1665.48 607.90
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 5.37 1.36
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Проводити облік кількості забраної води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Смілка постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від виснаження
6 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
7 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку