Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №107/ЛГ/49д-19 від 30.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ КОМБІНАТ"
Ідентифікаційні дані
01882551
Місце реєстрації
93006, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, місто РУБІЖНЕ, вул. МЕНДЕЛЄЄВА, буд. 67
Контактні відомості
Телефон: +38-(064)-537-0415
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№107/ЛГ/49д-19 від 30.10.2019
Строк дії
з 30.10.2019 по 30.10.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Сіверський Донець, за межами м. Рубіжне, район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1, 2а, 3, м. Рубіжне, на території проммайданчика підприємства, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі Рубіжанського ВУВКГ, м. Рубіжне, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 15480.43 5557.33
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 14004.66 5111.7
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 14004.66 5111.70
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1475.77 445.63
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 1475.77 445.63
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 15882.21 5696.26
з поверхневих джерел: 14004.66 5111.7
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 14004.66 5111.70
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1429.58 436.55
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 203.48 67.77
- на виробничі потреби 1226.10 368.78
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 447.97 148.01
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 84.11 27.35
- на виробничі потреби 363.86 120.66
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 - р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон, за межами м. Рубіжне.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
480,3
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
4207,5
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
382,68
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.9 344.41 1.0 480.30 4.21
БСК5 19.1 7309.19 19.0 9125.70 79.94
ХСК 187.9 71905.57 190.0 91257.00 799.43
Завислі речовини 14.4 5510.59 15.0 7204.50 63.11
Нафтопродукти 0.17 65.06 0.2 96.06 0.842
Нітрати 8.0 3061.44 12.0 5763.60 50.49
Нітрити 0.24 91.84 1.0 480.30 4.21
Сульфати 320.9 122802.01 320.0 153696.00 1346.40
Фосфати 0.78 298.49 1.0 480.30 4.21
Хлориди 286.8 109752.62 300.0 144090.00 1262.25
Залізо загальне 0,22 84,19 0,3 144,09 1,26
Кальцій 194,2 74316,46 200,0 96060,00 841,50
Кальцій 194,2 74316,46 200,0 96060,00 841,50
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючи домішки: відсутність; 2. Запах, смак: не більше 1 балу; 3. Колір (прозорість): не менше 10 см; 4. Температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повина перевищувати більше, ніж на 3 градуси у порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяца року за останні 10 років; 5. Реакція (рН) 6,5-8,5; 6. Розчинний кісень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. Колі - фаги: не більше 1000 в дм3; 9. Життездатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. Сумарна радіоактивність: природний радіаційний фон; 11. Рівень токсичності: нетоксична.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційні мережі Рубіжанського ВУВКГ, м. Рубіжне, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 46.19 9.08
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 46.19 9.08
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 11728.26 4277.07
- у поверхневий водний об'єкт 11527.40 4207.50
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 200.86 69.57
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 41922.47 15301.7
- оборотного 40722.47 14863.70
- повторного 1200.00 438.00
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог статей 88, 89 Водного кодексу України щодо обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах водних об'єктів.

5. Щорічно надавати звіт за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області, відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347  не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2.  Не перевищувати дебіт свердловини, зазначений у її паспорті.

3. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

4. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

5. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

6. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

7. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР «СхідДРГП» (84105, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 77, тел. (095) 579-79-88, E-mail: vostokgrgp@gmail.com) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Щорічний плановий попереджувальний ремонт аеробної системи - секцій аеротенків 2020-2023 Забезпечення концентрацій кисню у водно-муловій суміші аеротенків не менше 2 мг/дм3, якості очищення по ХПК до 180 мг/дм3.
2 Капітальний ремонт мікрофільтрів блоку доочистки 2020 Забезпечення концентрації зважених речовин на рівні ГДС
3 Капітальний ремонт турбоповітряних компресорів у кількості 8 шт, подання повітря в аеротенки 2022 Забезпечення концентрацій кисню у водно-муловій суміші аеротенків не менше 2 мг/дм3, якості очищення по ХПК до 180 мг/дм3.
4 Капітальний ремонт компресора стислого повітря № 1 2022 Попередження збоїв в роботі устаткування і систем управління очисних споруд
5 Заміна каналізаційних і водопостачальних трубопроводів діаметром 200, 300, 400 мм, загальною протяжністю понад 5 км, на нові трубопроводи ПЕ 2022 Попередження втрат річкової води при її транспортуванні, попередження шкідливої дії на довкілля в результаті розгерметизації стічних трубопроводів
6 Зміна технологічної схеми підігрівання і охолодження стоків з установкою додаткового теплообмінника 2020 Забезпечення температури стоків, що вимагається, перед очищенням в ІС - реакторі в зимовий період і перед очищенням в аеротенках в літній період
7 Придбання, установка, включення в роботу системи змішування і стабілізації хімікатів "TRAMP JET" на КБЗ 2020 Скорочення використання хімікатів (крохмалі, флокулянти, біоциди), попередження їх потрапляння в промислову каналізацію