Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1020/ОД/49д-19 від 21.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
РИБО-АГРАРНИЙ БАГАТОПРОФИЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДУНАЙ-ЧОРНЕ МОРЕ" (РАБК "ДУНАЙ-ЧОРНЕ МОРЕ")
Ідентифікаційні дані
32877278
Місце реєстрації
68644, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ РАЙОН, село ЛОЩИНІВКА, вул. Перштровнева, буд. 20
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-575-7043, Ел.пошта: d.chorne.more@gmail.com
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор в Одеській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1020/ОД/49д-19 від 21.10.2019
Строк дії
з 21.10.2019 по 21.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
електронна
Регіон водокористування
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з Лощинівського водосховища (через забірну споруду сифонного типу, розташована на зовнішній стінці ковшу водоскидної споруди Лощинівського водосховища (джерелом поповнення, якого є озеро Катлабух (через Суворівську державну зрошувальну систему Ізмаїльського УВГ)), за межами населеного пункту на території Лощинівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. Басейн оз.Катлабух/ басейн річки Дунай.
Код типу джерела водопостачання
(30) Озеро
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0070/Р.ВЕЛИКИЙ КОТЛАБУХ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.06 р. Дунай від державного кордону до гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води з магістрального каналу (джерелом поповнення якого є озеро Катлабух через Суворівську державну зрошувальну систему Ізмаїльського УВГ на території Лощинівської сільської ради, Ізмаїльського району Одеської області. Басейн оз.Катлабух/ басейн річки Дунай.
Код типу джерела водопостачання
(30) Озеро
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/0070/Р.ВЕЛИКИЙ КОТЛАБУХ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.06 р. Дунай від державного кордону до гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 11801.712 355.0578
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 11801.712 355.0578
Р.ВЕЛИКИЙ КОТЛАБУХ 11801.712 355.0578
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 11801.712 355.0578
з поверхневих джерел: 11801.712 355.0578
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 5875.437 180.6358
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 5926.275 174.422
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Відведення води зі ставків відбувається самопливом (через переливну частину риборозплідника) в заплавну частину балки Гегеуца, за межами населеного пункту на території Лощінівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області. Басейн б. Гегеуца/ басейн оз.Катлабух/ басейн річки Дунай.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(21) Річка, що пересихає
Назва приймача зворотних (стічних) вод
балка Гегеуца
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/0080/ОЗ.САФ'ЯНИ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.4.06 р. Дунай від державного кордону до гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
232,1445
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
163,423
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
Не здійснювався
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний - - 0.39 90.536 0.064
БСК5 - - 3 696.434 0.490
ХСК - - 50 11607.225 8.171
Завислі речовини - - 25 5803.613 4.086
Нафтопродукти - - 0.05 11.607 0.008
Нітрати - - 9.1 2112.515 1.487
Нітрити - - 0.02 4.643 0.03
Сульфати - - 100 23214.45 16.342
Фосфати - - 2.14 496.789 0.350
Хлориди - - 300 69643.35 49.027
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
В точці змішування скиду з водотоком перевищення температури не більше ніж 3˚С; реакція (рН) 6,5-8,5; запах – відсутній, кольоровість –20˚; розчинений кисень не менше 4,0-6,0 мгО2 /л; плавучі домішки – відсутні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 5571.4686 163.423
- у поверхневий водний об'єкт 5571.4686 163.423
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. При змінах у водокористуванні обов’язково звернутися через центр надання адміністративних послуг або через "Портал електронних послуг"  (Державне агентство водних ресурсів України) до сектору в Одеській області Держводагентства для анулювання діючого дозволу на спеціальне водокористування (стаття 55 Водного кодексу України) та отримання нового дозволу на спеціальне водокористування (стаття 49 Водного кодексу України).

3. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор"я та нижнього Дунаю.

4. Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кода

5. Проводити моніторинг якості скинутої води, якості води у поверхневого водного  об’єкту (у контрольних створах), до якого відводитимуться зворотні води.

6. Не перевищувати встановлені ліміти забору, використання води та скиду зворотних вод.

7. Відвід зворотних (стічних) вод у поверхневі водні об’єкти  здійснювати тільки на підставі розрахунків гранично допустимих скидів забруднюючих речовин в стічних водах  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  11.09.1996 № 1100 «Про порядок розроблення i затвердження нормативів гранично допустимого скиду забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується».

8. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який буде відводяться водовідведення зі ставків.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Під час діяльності забезпечувати впровадження заходів щодо попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів Постійно Попередження від забруднення та вичерпання водних ресурсів
2 Вести первинний облік забору та використання води і водовідведенн Постійно Раціональне використання водних ресурсів. Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережних захисних смугах поверхневих водних об’єктів відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України. Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Не перевищувати встановлені ліміти забору, використання води та відведення Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення