Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №457/ЖТ/49д-19 від 31.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІОПОЛ"
Ідентифікаційні дані
22045983
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, смт НОВА БОРОВА, вул. Лісна, буд. 20
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-523-1276
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№457/ЖТ/49д-19 від 31.10.2019
Строк дії
з 31.10.2019 по 31.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод із зумфа кар’єру Покостівського родовища гранодіориту (ділянка "Максимова гора") розташованого за межами села Старошийка Житомирського району, Житомирської області. Забір води здійснюється за допомогою насосу марки С-245 продуктивністю 100 м3/годину. Річка Шийка, ліва притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 51.22 18.695
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 51.22 18.695
Р.ШИЙКА 51.22 18.695
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 17.6 4.095
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 17.6 4.095
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 17.60 4.095
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних (стічних) вод від власних виробничих потреб здійснюється у вигріб за межами села Старошийка Житомирського району, Житомирської області. Річка Шийка, ліва притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1. Кар’єрні води відводяться через ставок-відстійник в річку Шийка за межами села Старошийка Житомирського району, Житомирської області. Річка Шийка, ліва притока р. Тетерів, район річкового басейну Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0284/Р.ШИЙКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.05 р. Тетерів від витоку до г/п Житомир
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,67
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
14,600
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,67
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.57 0.95 1.0 1.67 0.015
БСК5 3.36 5.61 3.0 5.01 0.04
ХСК 33.05 55.19 50.0 83.50 0.73
Завислі речовини 6.8 11.36 25.0 41.75 0.37
Нафтопродукти - - 0.05 0.08 0.001
Нітрати 1.7 2.84 40.0 66.80 0.58
Нітрити 0.045 0.08 0.08 0.13 0.001
Сульфати 40.0 66.80 100.0 167.0 1.46
Фосфати 0.09 0.15 2.15 3.59 0.031
Хлориди 21.0 35.07 300.0 501.0 4.38
Залізо загальне 0,982 1,64 0,982 1.64 0,032
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки - на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопродуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок. 2. Запах, присмак - вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо. 3. Колір (прозорість) - дорівнює більше 20 см. 4. Температура - літня температура води в результаті спуска стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 градуси за Цельсієм в порівнянні із середньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років. 5. Реакція (рН) - у межах 6,5 - 8,5. 6. Кисень розчинений - не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь-який період року. 7. Колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000. 8. Лактопозитивні кишкові палички - не більше 5000 в 1 дм3. 9. Життєвоздатні яйця гельмінтів - не повинні бути в 1 дм3. 10. ГДРТ - 0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 40.56 14.74
- у поверхневий водний об'єкт 40.0 14.600
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 0.56 0.140
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 136 34.14
- оборотного 136.0 34.140
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Обладнати водозабір устаткуванням для обліку використання води 2020 рік Раціональне використання водних ресурсів
2 Проводити облік кількості забраної води засобами вимірювальної техніки постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу річки Шийка постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
5 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольованих створах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від виснаження
7 Здійснювати невідкладні роботи, пов’язані з ліквідацією наслідків аварій, які можуть спричинити погіршення якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
8 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою № 2 ТП-водгосп (річна) щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку