Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №103/ЛГ/49д-19 від 21.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАРВАРІВСЬКЕ ДЖЕРЕЛО"
Ідентифікаційні дані
36074040
Місце реєстрації
92934, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН, село ВАРВАРІВКА, вул. Слобожанська, буд. 17
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-580-9165
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№103/ЛГ/49д-19 від 21.10.2019
Строк дії
з 21.10.2019 по 21.10.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 2-э в межах села Варварівка, Кремінського району, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 118.995 30.048
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 118.995 30.048
Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ 118.995 30.048
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 36.932 0.522
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 36.932 0.522
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.015 0.004
- на виробничі потреби 36.917 0.518
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб у межах с. Варварівка Кремінського району, басейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигрібна яма
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.12 р. Сіверський Донець від кордону Донецької та Луганської областей до г/п Лисичанськ (виключаючи рр. Красна, Борова)
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 59.729 21.374
- населенню 55.379 20.214
- вторинним водокористувачам (без використання) 4.350 1.160
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 36.932 0.522
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 36.932 0.522
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 22.334 8.152

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Щорічно надавати звіт за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області, відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод за адресою: м. Лисичанськ, вул. Сосюри, 347 не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадра № 20053/10/10-19 від 30.09.2019:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити віідповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Схід ДРГП та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Вести облік водопостачання та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Водозабірні споруди підтримувати в належному санітарно-технічному стані Постійно Попередження забруднення підземних вод
3 Вести моніторинг стану підземних вод Постійно Попередження забруднення та виснаження підземних вод
4 Здійснювати повірку водооблікового пристрою Згідно графіку Достовірність обліку води
5 Не допускати використання води питної якості на технічні потреби Постійно Раціональне використання води