Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №102/ЛГ/49д-19 від 21.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОРІЯ"
Ідентифікаційні дані
20165269
Місце реєстрації
92135, ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРОЇЦЬКИЙ РАЙОН, село БОГОРОДИЦЬКЕ, вул. -"-, буд. -"-
Контактні відомості
Телефон: +38-(050)-401-7688
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№102/ЛГ/49д-19 від 21.10.2019
Строк дії
з 21.10.2019 по 21.10.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Зрошення
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Арапівське водосховище, розташоване за межами с. Арапівка, Троїцького району, р. Дуванка/басейн р. Красна/суббасейн р. Сіверський Донець/район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0454/0094/Р.ДУВАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.13 р. Красна
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3671 558
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 3671 558
Р.ДУВАНКА 3671.0 558.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 3671 558
з поверхневих джерел: 3671 558
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення 3671.0 558.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на зрошення - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Дотримуватись вимог статті 89 Водного кодексу України щодо обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах водойм.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Здійснювати заходи щодо попередження підтоплення, заболочення, засолення та забруднення земель сільськогосподарського призначення. Якість води, що використовується для зрошення земель сільськогосподарського призначення, повинна відповідати встановленим стандартам (стаття 65 Водного кодексу України).

6. Використовувати  меліоровані землі згідно з вимогами статті 25 Закону України "Про меліорацію земель".

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримання пересувної мотопомпи в належному стані з метою недопущення потрапляння паливно-мастильних матеріалів у воду Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Ведення систематичного обліку забраної води Постійно Раціональне використання води
3 Утримання запірної арматури в належному стані Постійно Раціональне використання води
4 Облаштування всмоктуючого колектора рибозахисним пристроєм Постійно Недопущення загибелі риби
5 Звітування за: формою 2ТП-водгосп (річна ) Щорічно Раціональне використання водних ресурсів.