Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №877/ХР/49д-19 від 30.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД "ЕЛЕКТРОВАЖМАШ"
Ідентифікаційні дані
00213121
Місце реєстрації
61089, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, просп. Московський, буд. 299
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-727-5112
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№877/ХР/49д-19 від 30.10.2019
Строк дії
з 30.10.2019 по 30.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1/97, № 2/97, № 4/05 (№ 631), № 5/05 (№ 631), № 6, м.Харків (територія завода), басейн р.Роганка, басейн р. Уди /район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0016/Р.РОГАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м.Харків басейн р.Сіверський Донець, район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1368.688 345.217
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1368.688 345.217
Р.РОГАНКА 1368.688 345.217
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1369.368 345.389
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1368.688 345.217
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 385.470 102.356
- на виробничі потреби 983.218 242.861
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 0.68 0.172
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.680 0.172
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м.Харкова
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м.Харкова (випуск № 1)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0016/Р.РОГАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,944
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
5,454
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
0,784
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.73 1.356 1.73 3.363 0.009
БСК5 2.13 1.670 2.13 4.141 0.012
ХСК 21.6 16.934 21.6 41.990 0.118
Завислі речовини 16.3 12.779 16.3 31.687 0.089
Нафтопродукти 0.2 0.1568 0.3 0.583 0.0016
Нітрати 32.46 25.449 32.46 63.102 0.177
Нітрити 2.23 1.748 2.23 4.335 0.012
Сульфати 197.3 154.683 500 972.0 2.727
Фосфати 1.11 0.870 1.11 2.158 0.006
Хлориди 140.7 110.309 350 680.4 1.909
Мінералізація 311,0 243,824 1000 1944,0 5,454
Залізо загальне 0,17 0,133 0,3 0,583 0,0016
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відс., 2) запах, присмак: ≤ 2б., 3) колір (прозорість): ≥ 10 см, 4) температура: ≤ +30 С прирощення до фонової, 5) реакція рН:6,5-8,5, 6) кисень розчинений: ≥ 4 мг/1дм3, 7) коліфаги:<100 в 1 дм3, 8) лактопозитивні палички: < 5000 в 1 дм3, 9) житєздатні яйця гельмінтів: відс., 10) токсичність: не токсичні, 11) рівень радіоактивності не повинен перевищувати фону
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м.Харкова (випуск № 1)
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0016/Р.РОГАНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
822,483
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
226,093
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
126,332
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.14 144.018 1.14 937.631 0.258
БСК5 2.93 370.153 2.93 2409.875 0.662
ХСК 22.4 2829.837 22.4 18423.619 5.064
Завислі речовини 16.4 2071.845 16.4 13488.721 3.708
Нафтопродукти 0.2 25.266 0.3 246.745 0.068
Нітрати 37.33 4715.974 37.33 30703.29 8.44
Нітрити 2.1 265.297 2.1 1727.214 0.475
Сульфати 212.28 26817.757 500 411241.5 113.047
Фосфати 1.14 144.018 1.14 937.631 0.258
Хлориди 121.63 15365.761 350 287869.05 79.133
Мінералізація 329,97 41685,770 1000 822483,0 226,093
Залізо загальне 0,19 24,003 0,3 246,745 0,068
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відс., 2) запах, присмак: ≤2б., 3) колір (прозорість): ≥ 10 см, 4) температура: ≤ +30 С прирощення до фонової, 5) реакція рН:6,5-8,5, 6) кисень розчинений: ≥ 4 мг/1 дм3, 7)коліфаги:<100 в 1 дм3, 8) лактопозитивні палички: <5000 в 1 дм3, 9) житєздатні яйця гельмінтів: відс., 10) токсичність: не токсичні, 11) рівень радіоактивності не повинен перевищувати фону
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 6282.906 484.561
- у поверхневий водний об'єкт 5275.2 231.547
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 1007.706 253.014
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 44480 16235.2
- оборотного 44480.0 16235.2
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78 щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
 3. Вести первинний облік водокористування та водовідведення.
 4. Забезпечити своєчасну держповірку водомірних приладів.
 5. Сплачувати рентну плату за спеціальне використання води відповідно до статті 255 Податкового кодексу України.
 6. Не перевищувати встановлених у дозволі ліміту забору води, ліміту використання води та ліміту скидання забруднюючих речовин у водний об’єкт.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. Обов’язкова наявність лічильників.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія»  (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,  м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення
2 Здійснювати лабораторний контроль якості стічних вод постійно Поліпшення якості водних ресурсів
3 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води постійно Охорона поверхневих вод від забруднення