Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №455/ЖТ/49д-19 від 31.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАБІС"
Ідентифікаційні дані
42356559
Місце реєстрації
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, вул. Старогончарна, буд. 7, кв./офіс 6
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№455/ЖТ/49д-19 від 31.10.2019
Строк дії
з 31.10.2019 по 31.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод із зумфа південної частини Невирівського родовища лабрадоритів, розташованого за межами села Невирівка Хорошівського району, Житомирської області. Річка Паромівка, ліва притока р. Ірша, район річкового басейну Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0107/Р.ПАРОМІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Кар'єрна
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 40 14.6
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 40 14.6
Р.ПАРОМІВКА 40.0 14.6
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 17.285 4.14
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
з підземних джерел: 17.285 4.14
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 17.285 4.14
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Кар’єрні води відводяться у річку Паромівка, притока річки Ірша. Випуск № 1 розташований за межами села Невирівка Хорошівського району, Житомирської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Паромівка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0107/Р.ПАРОМІВКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1,194
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
10,46
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,194
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.32 0.38 0.32 0.38 0.003
БСК5 2.85 3.40 2.85 3.40 0.030
ХСК 26.83 32.04 26.83 32.04 0.281
Завислі речовини 5.60 6.69 5.60 6.69 0.059
Нафтопродукти 0.00 0.00 0.05 0.06 0.000
Нітрати 1.80 2.15 1.80 2.15 0.019
Нітрити 0.035 0.04 0.035 0.04 0.000
Сульфати 22.00 26.27 22.00 26.27 0.230
Фосфати 0.080 0.10 0.080 0.10 0.001
Хлориди 13.00 15.52 13.00 15.52 0.136
Залізо (загальне) 0,295 0,35 0,295 0,35 0,003
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки - відсутні; 2) запах, присмак< 2 б; 3) колір (прозорість) > 20 см; 4) температура - не більше 3 град.С від природної температури; 5) реакція (рН) - 6,5 - 8,5; 6) кисень розчинений > 4 мг/л; 7) колі-індекс -; 8) коліфаги < 100 в л; 9) лактопозитивні кишкові палички < 5000 в л; 10) життєдайні яйця гельмінтів - відсутні; 11) клас токсичності - 1; рівень токсичності - нетоксична
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 28.66 10.46
- у поверхневий водний об'єкт 28.66 10.46
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України, щодо обов'язків водокористувачів;

2. Своєчасно сплачувати рентну плату за спеціальне водокористування згідно податкового законодавства

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримувати встановленого ліміту забору та використання води та лімітів скидів зворотних (стічних) вод постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зону санітарної охорони навколо джерела водопостачання та прибережні захисні смуги в місцях скиду кар’єрних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
3 Дотримувати встановлених нормативів гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин, лімітів скидання забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води у контрольованих створах скиду кар’єрних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктах 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формолую № 2ТП-водгосп (річна) шорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку