Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №874/ХР/49д-19 від 25.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКЛОВОЛОКНО"
Ідентифікаційні дані
34445771
Місце реєстрації
62472, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, місто МЕРЕФА, вул. Леонівська, буд. 84-Б
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-748-4727
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№874/ХР/49д-19 від 25.10.2019
Строк дії
з 25.10.2019 по 25.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 4, 4а, м. Мерефа Харківського району Харківської області, басейн р.Мерефа/басейн р.Мжа, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 60.201 21.248
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 60.201 21.248
Р.МЕРЕФА 60.201 21.248
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 60.201 21.248
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 60.201 21.248
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 36.875 13.459
- на виробничі потреби 23.326 7.789
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м. Мерефа Харківського району Харківської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка Мерефа
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0794/0029/Р.МЕРЕФА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,019
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
17,681
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1,016
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 4.5 4.572 4.5 9.0855 0.0796
БСК5 4.4 4.4704 4.51 9.10569 0.0797
ХСК 30.0 30.48 30.0 60.57 0.5304
Завислі речовини 10.4 10.5664 10.55 21.30045 0.1865
Нафтопродукти 0.15 0.1524 0.15 0.30285 0.0027
Нітрати 2.3 2.3368 45.0 90.855 0.7956
Нітрити 1.03 1.04648 3.3 6.6627 0.0583
Сульфати 288.5 293.116 288.5 582.4815 5.1010
Фосфати 0.13 0.13208 0.13 0.26247 0.0023
Хлориди 61.8 62.7888 69.7 140.7243 1.2324
Залізо 1,8 1,8288 1,0 2,019 0,0177
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. Плаваючі домішки: відсутність. 2. Запах, присмак: вода не повинна набувати не властивих їй запахів інтенсивністю > 1бал. 3.Колір (прозорість): не повинна виявлятись у стовпчику ≥ 10см. 4.Температура: ≤ 3 градуси за Цельсієм прирощення в літній час порівняно з природною температурою. 5.Реакція (рН): 6,5-8,5. 6.Кисень розчинений: ≥ 4 мг/куб.дм. 7.Коліфаги: < 100 в 1 куб.дм. 8.Лактопозитивні кишкові палички: < 5000 в 1 куб.дм. 9.Життєздатні яйця гельмінтів: відсутність в 1 куб.дм. 10. Токсичність: не токсичні.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 48.445 17.681
- у поверхневий водний об'єкт 48.445 17.681
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 800 292
- оборотного 800 292
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
  2. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
  3. Забезпечити проведення систематичного контролю за складом зворотних вод, що скидаються до р.Мерефа та якості води в її контрольних створах.
  4.  Не перевищувати встановлені ліміти забору та використання води.
  5. Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення.
  6. Скид до водного об’єкту здійснювати в межах затвердженого ГДС.
  7. Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі р.Мерефа в місці скиду відповідно до вимог статей 87-89 Водного кодексу України.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді. Обов’язкова наявність лічильників.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія»  (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,  м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі р.Мерефа в місці скиду відповідно до вимог статей 87-89 Водного кодексу України Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
2 Своєчасно здійснювати повірку водомірного пристрою згідно паспорту водоміра Раціональне використання водних ресурсів
3 Скид до водного об’єкту здійснювати в межах затвердженого ГДС Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
4 Своєчасний профілактичний ремонт каналізаційної мережі та очисних споруд Згідно плану ППР Дотримання нормативів ГДС