Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №913/КВ/49д-19 від 03.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ВІННЕР ІМПОРТС УКРАЇНА, ЛТД"
Ідентифікаційні дані
20054535
Місце реєстрації
08112, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, село КАПІТАНІВКА, вул. Дачна, буд. 5, корп. А
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-995-9975
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Державне агентство водних ресурсів України
Номер та дата видачі
№913/КВ/49д-19 від 03.10.2019
Строк дії
з 03.10.2019 по 03.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
артезіанські свердловини № 1 (потужнiсть 8 куб.м/год), № 230 (потужнiсть 13 куб.м/год) , село Капітанівка, Києво-Святошинський район, Київська область, р. Ірпінь, район басейну ррічки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0923/Р.ІРПІНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.08 р. Ірпінь
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 98.009 21.207
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 98.009 21.207
Р.ІРПІНЬ 98.009 21.207
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 90.729 19.387
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 90.729 19.387
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 15.96 3.991
- на виробничі потреби 74.769 15.396
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Капітанівка, Києво-Святошинський район, Київська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
каналізаційна мережа ТОВ Дмитрівка Комунсервіс (код водокористувача в системі державного обліку водокористування 321709)
Категорія зворотних (стічних) вод
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0923/Р.ІРПІНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.08 р. Ірпінь
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с. Капітанівка, Києво-Святошинський район, Київська область
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Назва приймача зворотних (стічних) вод
ставок (басейн р. Ірпінь)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0923/Р.ІРПІНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.08 р. Ірпінь
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
123,251
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
18,547
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
123,251
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.660 204.597 1.660 204.597 0.03079
БСК5 4.830 595.302 4.830 595.302 0.08958
ХСК 23.900 2945.699 23.900 2945.699 0.44327
Завислі речовини 16.800 2070.617 16.800 2070.617 0.31159
Нафтопродукти 0.050 6.163 0.050 6.163 0.00093
Нітрати 8.120 1000.798 8.120 1000.798 0.15060
Нітрити 0.300 36.975 0.300 36.975 0.00556
Сульфати 38.300 3488.003 28.300 3488.003 0.52488
Фосфати 0.110 13.558 0.110 13.558 0.00204
Хлориди 32.600 4017.983 32.600 4017.983 0.60463
Мінералізація 290,000 35742,790 290,000 35742,790 5,37863
Залізо заг. 0,590 72,718 0,590 72,718 0,01094
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
реакція (рН) - 6,5-8,5, літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 С0 у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років, кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 7.28 1.82
Передача води, усього (у т.ч.): 7.28 1.82
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 7.28 1.82
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 188.96 35.23
- у поверхневий водний об'єкт 123.251 18.547
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 65.709 16.683
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Дотримуватись встановлених гранично допустимих скидів (ГДС) та фактичних скидів речовин із зворотними (стічними) водами у поверхневі водні об’єкти.

3. У межах прибережну захисну смугу вздовж руслового ставка (р. Ірпінь) дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності.

4. Скид забруднених стічних вод у водні об’єкти та на рельєф місцевості заборонений.

5. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТПводгосп (річна) до до Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ.

6. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України) щодо обов’язків водокористувачів.

7. Інші умови зазначені у Висновку Державної служби геології та надр України (лист від 22.07.2019 № 13262/10/10-19):

застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10;

вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді;

обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води;

дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком;

відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра;

надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Київській ГГЕ (02088, м. Київ, пров. Геофізиків, 10) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Раціонально використовувати водні ресурси та систематично вести первинний облік водокористування Постійно Охорона підземних вод від виснаження
2 Утримувати в належному санітарному стані зони санітарної охорони водозабору (свердловин) Постійно Охорона підземних вод від забруднення та засмічення
3 Утримувати в належному стані місця скидання зворотних вод Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від забруднення