Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №869/ХР/49д-19 від 22.10.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОЗІВСЬКИЙ КОВАЛЬСЬКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційні дані
32565419
Місце реєстрації
61002, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ЛОЗОВА, вул. Свободи, буд. 24
Контактні відомості
Телефон: +38-(095)-591-8780
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№869/ХР/49д-19 від 22.10.2019
Строк дії
з 22.10.2019 по 22.10.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 7, 602, м.Лозова Харківської області, басейн р.Бритай /басейн р.Берека, район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0634/0025/Р.БРИТАЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
м.Лозова Харківської області
Код типу джерела водопостачання
(50) Канал, яким забирається вода з природного водного об’єкта
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0490/КАН.ДНІПРО-ДОНБАС
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1506.71 286.278
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1506.71 286.278
Р.БРИТАЙ 1506.71 286.278
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1519.81 287.0168
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1506.71 286.278
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 403.675 101.322
- на виробничі потреби 1103.035 184.956
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 13.1 0.7388
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.9 0.694
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби 11.2 0.0448
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах м.Лозова
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах с.Катеринівка Лозівського району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • виробничі
 • дренажні
 • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0634/0025/0068/Р.ЛОЗОВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.05 р. Берека
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
139,84
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
450,9
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
25,04
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.11 2.754 0.11 15.382 0.0496
БСК5 9.51 238.130 9.51 1329.878 4.2881
ХСК 20.63 516.575 20.63 2884.899 9.3021
Завислі речовини 20.19 505.558 11.25 1573.20 5.0726
Нафтопродукти 0.76 19.030 0.76 106.278 0.3427
Нітрати 3.4 85.136 3.4 475.456 1.5331
Нітрити 0.105 2.6292 0.105 14.683 0.0473
Сульфати 184.36 4616.374 184.36 25780.902 83.1279
Фосфати 0.32 8.013 0.32 44.749 0.1443
Хлориди 151.15 3784.796 151.15 21136.816 68.1535
Мінералізація 1220,0 30548,80 1000,0 139840,0 450,9
Залізо загальне 0,59 14,774 0,5 69,92 0,2255
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1) плаваючі домішки: відс., 2) запах, присмак<1Б, 3) колір (прозорість):> (20 cм), 4) не призводить до підвищення температури водного об’єкту більш ніж на 30C порівняно з її природною температурою в літній період, 5) реакція (рН) -6,5-8,5, 6) кисень розчинений: >4мг/дм3, 7) коліфаги: < 100 в дм3, 8) лактопозитивні кишкові палички: <5000 в дм3, 9) життєздатні яйця гельмінтів: відсутні, 10) рівень радіокативності не повинен перевищувати природний фон.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 150.34 27.813
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4141.525 648.286
- у поверхневий водний об'єкт 3356.0 450.9
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 785.525 197.386
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 8701.38 2184.0466
- оборотного 8701.38 2184.0466
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.   
 2. Забезпечити виконання заходів щодо досягнення ГДС затверджених допустимих концентрацій по фосфатам зі зворотними водами,  що скидаються до ставка.
 3. Здійснювати лабораторний контроль якості стічних вод та водного об`єкту в контрольних створах.
 4. Під час проведення діяльності впроваджувати заходи щодо попередження від забруднення водного об’єкту, в який відводяться стічні води.
 5. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
 6. Сплачувати рентну плату за спеціальне використання води відповідно до статті 255 Податкового кодексу України.
 7. Утримувати прибережну захисну смугу ставка (в районі скиду) відповідно до вимог статті 89 Водного кодексу України.
 8. Вести первинний облік водокористування та водвідведення.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

 

Під час експлуатації свердловин з метою водокористування обов’язково дотримуватись таких умов:

1. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та норм ДСанПіН 2.2.4-171-10;

2. регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

3. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

4. дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної свердловини та водонесучих комунікацій;

5. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та хімічними речовинами;

6. дотримуватися вимог Водного кодексу України;

7. дотримуватись вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 року та вимог Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення » від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму зон санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

9. щорічно до 20 січня надавати до Харківської КГЕ (м. Харків, вул. Жовтневої Революції, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі № 7-гр (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони артезіанських свердловин відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 постійно охорона підземних вод від забруднення
2 Облік забраної води вести в журналі за показниками водомірних пристроїв постійно раціональне використання водних ресурсів
3 Систематичне прибирання території підприємства від пилу, бруду рослинного походження, металобрухту, не допускати розливу нафтопродуктів постійно охорона поверхневих та підземних вод від забруднення та засмічення
4 Проводити обстеження та очистку каналізаційних колодязів дощової каналізації від осаду, бруду, рослинності постійно охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення