Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №639/ДП/49д-19 від 19.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГДАЛИНІВСЬКЕ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО"
Ідентифікаційні дані
24449928
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МАГДАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, смт МАГДАЛИНІВКА, вул. ОСІННЯ, буд. 2 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-473-3758
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№639/ДП/49д-19 від 19.09.2019
Строк дії
з 19.09.2019 по 19.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин які знаходяться в Магдалинівському районі Дніпропетровської обл.: № 1 (984) розташована в с. Очеретувате, №1 (121) розташована в с. Олександрівка, №2 (1265) розташована в с. Малоандріївка, №3 (1) розташована в с. Запоріжжя. Басейн р. Кільчень, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0410/0011/Р.КІЛЬЧЕНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.31 р. Самара від гирла р. Вовча до гирла (виключаючи р. Вовча)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір води із свердловин які розташовані в смт. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської обл.: №1 (1) , №1 (2), №85рэ, №2, №3 (1), №3 (2), №3 (3), №38 рэ, №4 (1), №4 (2), №5, №6, №7, №8, №8 (1637), №37 рэ, №9, №10, №11, №12. Сверловини №1, №2, розташовані в с. Першотравенка. Свердловини №4 (621), №9 (77), №10 (435) та одна свердловина б/н розташовані в с. Оленівка. Басейн р. Чаплинка, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0426/0035/Р.ЧАПЛИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1163.7 410
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1163.7 410
Р.КІЛЬЧЕНЬ 120.46 43.1
Р.ЧАПЛИНКА 1043.24 366.9
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 37.56 13.426
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 37.56 13.426
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 2.55 0.642
- на виробничі потреби 35.01 12.784
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид стічних вод після споруд біологічної очистки здійснюється у накопичувачі (ставки - випаровувачі). Басейн р. Чаплинка, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(81) Накопичувачі
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Накопичувач
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.28 р. Оріль від витоку до кордону Харківської та Дніпропетровської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у накопичувач
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 145.64 53.16
Передача води, усього (у т.ч.): 874.35 304.68
- населенню 752.73 274.74
- вторинним водокористувачам (без використання) 121.62 29.94
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 179.73 65.32
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач 179.73 65.32
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 251.77 91.90

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

5. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Прийняти до виконання умови зазначені у висновку Державної служби геології та надр України від 02.09.2019 № 18095/10/10-19:

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму I поясу,наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону україни «Про питну воду та питне водопостачання» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання, суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (51440, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виявлення та відключення несанкціонованих врізок у водопроводну мережу. Ревізія запірної та водовимірювальної арматури. 2019 рік Виключення несанкціонованого відбору води
2 Поточний ремонт водонапірної башти V = 50 м.куб 2020 рік Відсутність втрат води
3 Встановлення лічилників на всіх ділянках, де вони відсутні 2021 рік Організація обліку води
4 Стежити за справністю водопровідної арматури Постійно Відсутність втрат води
5 Вести журнали обліку води Постійно Постійний облік забору води