Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №258/ДН/49д-19 від 18.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАЛЬЧИЦЬКИЙ КАР’ЄР"
Ідентифікаційні дані
00292238
Місце реєстрації
87040, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ, НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОН, село КАЛЬЧИК, вул. "-", буд. "-"
Контактні відомості
Телефон: +38-(062)-673-3973
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№258/ДН/49д-19 від 18.09.2019
Строк дії
з 18.09.2019 по 18.09.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
с. Кальчик Нікольського (Володарського) району, забір кар’єрних вод, басейн р. Малий Кальчик/басейн р. Кальчик/басейн р. Кальміус/район басейну річок Приазов’я/
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/КАЛЬМИ/0007/0043/Р.МАЛИЙ КАЛЬЧИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.05 р. Кальчик
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
с. Кальчик Нікольського (Володарського) району, питна вода з мереж ТОВ "Зоря-Комсервіс"
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.05 р. Кальчик
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1262.292 302.95
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 1262.292 302.95
Р.МАЛИЙ КАЛЬЧИК 1262.292 302.95
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 150.735 27.551
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
з підземних джерел: 150.401 27.47
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 4.126 0.99
- на виробничі потреби 4.775 1.01
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 141.5 25.47
від іншого водокористувача: 0.334 0.081
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.334 0.081
- на виробничі потреби 0 0
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
у межах с. Кальчик Нікольського (Володарського) району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
АЗО/КАЛЬМИ/0007/0043/Р.МАЛИЙ КАЛЬЧИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.05 р. Кальчик
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
300,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
292,2
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
31,98
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.9 28.782 0.9 270 0.263
БСК5 4.5 143.91 4.5 1350 1.315
ХСК 30 959.4 30 9000 8.766
Завислі речовини 21 671.58 20 6000 5.844
Нафтопродукти 0.3 9.594 0.3 90 0.0877
Нітрати 18.5 591.63 18.5 5550 5.406
Нітрити 0.17 5.437 0.17 51 0.0497
Сульфати 1410 45091.8 1410 423000 412.002
Фосфати 0.71 22.706 0.71 213 0.2075
Хлориди 352 11256.96 352 105600 102.854
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: відсутність; 2. запах, смак: не більше 1 балу; 3. колір (прозорість): не менше 10 см; 4. температура влітку в річковій воді при скиданні стічних вод: літня температура води водного об’єкту не повинна перевищувати більше, ніж на 3°С у порівнянні з середньомісячною температурою найжаркішого місяця року за останні 10 років 5. реакція (рН): 6,5-8,5; 6. розчинений кисень: не менше 4 мг/дм3; 7. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 1000 в дм3; 8. колі-фаги: не більше 1000 в дм3; 9. життєздатні яйця гельмінтів: відсутність; 10. сумарна радіоактивність – природний радіаційний фон; 11. рівень токсичності – нетоксична.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
с. Кальчик Нікольського (Володарського) району
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/КАЛЬМИ/0007/0043/Р.МАЛИЙ КАЛЬЧИК
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.05 р. Кальчик
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1225.54 294.13
- у поверхневий водний об'єкт 1217.5 292.2
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 8.04 1.93
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Щорічно до 01 лютого наступного за звітним роком надавати звіт за формою № 2ТП - водгосп (річна) до відділу використання водних ресурсів Маріупольського міжрайонного управління водного господарства, вул. Соборна, 7, м. Маріуполь, Донецька область.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Технічний огляд та ремонт елементів водопровідного та каналізаційного господарства Щорічно згідно з графіком робіт Недопущення забруднення навколишнього середовища
2 Чищення зумпфу кар’єру Згідно з графіком Охорона навколишнього середовища
3 Утримання в технічно справному стані насосного устаткування Згідно з графіком Достовірність обліку води, яка забирається
4 Забезпечення систематичного хімічного контролю якості скидних зворотних та поверхневих вод атестованою лабораторією Згідно з графіком Використання підземної води відповідно з нормативними вимогами
5 Узгодження місць відбору проб, графіку контролю зворотних та поверхневих вод (фонові показники р. Малий Кальчик) та його періодичність з контролюючими органами Щорічно Недопущення забруднення навколишнього середовища: скидання зворотних вод згідно з нормативами ГДС