Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №638/ДП/49д-19 від 18.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"
Ідентифікаційні дані
23073489
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, вул. КУРСАНТСЬКА, буд. 30
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-231-1174
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№638/ДП/49д-19 від 18.09.2019
Строк дії
з 18.09.2019 по 18.09.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини: №1.16.94/1(1240100003)-робоча та № 3(1240100004)-резервна, розташовані по вул. Курсантська, 30, в м. Дніпро. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР, в межах м. Дніпро. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 88.281 12.591
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 88.281 12.591
Р.ДНІПРО 88.281 12.591
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 137.509 28.823
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.0 0
- на виробничі потреби 0.0 0
- на інші потреби 0.0 0
з підземних джерел: 88.281 12.591
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 88.281 12.591
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 49.228 16.232
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 15.231 3.823
- на виробничі потреби 33.997 12.409
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Каналізаційні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР, в межах м. Дніпро. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Каналізаційні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 46.1 12.829
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 46.1 12.829
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 125.101 45.662
- оборотного 115.6 42.194
- повторного 9.501 3.468
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Раціонально використовувати водні ресурси.

3. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

4. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

5. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

6. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Придніпровській ГГП (514400, м. Павлоград, вул. Радянська, 59, тел. (232) 606-67) та ДНВП «Геоінформ України» (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати зони санітарної охорони свердловин у належному стані. Постійно Охорона підземних вод від забруднення, засмічення.
2 Експлуатація очисних споруд виробничих стічних вод згідно проектних показників. Постійно Запобігання забруднення поверхневих вод.
3 Ревізія, ремонт, заміна запірної арматури. Згідно графіку Охорона і раціональне використання вод.
4 Не допускати втрат води, своєчасно проводити поточний ремонт водопроводу. Постійно Охорона і раціональне використання вод.
5 Своєчасна держповірка водолічильників. Згідно паспортів Охорона і раціональне використання вод.