Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №854/ХР/49д-19 від 27.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ"
Ідентифікаційні дані
31235456
Місце реєстрації
62540, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОН, смт БІЛИЙ КОЛОДЯЗЬ, вул. Заводська, буд. 2
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-552-8114
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№854/ХР/49д-19 від 27.09.2019
Строк дії
з 27.09.2019 по 27.09.2024
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1, смт Білий Колодязь Вовчанського району Харківської області, басейн р.Яр Білий, басейн р.Вовча/район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0941/0021/Б.ЯР БІЛИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок ("Новий"), смт Білий Колодязь Вовчанского району Харківської області, басейн р.Яр Білий, басейн р.Вовча/район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0941/0021/Б.ЯР БІЛИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
КП "Білоколодязька водопровідна дільниця", смт Білий Колодязь Вовчанського району Харківської області, басейн р.Яр Білий, басейн р.Вовча/район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0941/0021/Б.ЯР БІЛИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4901.994 393.503
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4840.248 387.22
Б.ЯР БІЛИЙ 4840.248 387.220
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 61.746 6.283
Б.ЯР БІЛИЙ 61.746 6.283
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4963.74 399.786
з поверхневих джерел: 4840.248 387.22
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 4840.248 387.220
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 61.746 6.283
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 46.960 4.752
- на виробничі потреби 14.786 1.531
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 61.746 6.283
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 46.960 4.752
- на виробничі потреби 14.786 1.531
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
в межах населеного пункту
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(83) Поля фільтрації
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0941/0021/Б.ЯР БІЛИЙ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.01 р. Сіверський Донець від державного кордону до греблі Печенізького водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення на поля фільтрації
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 61.746 6.283
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 4051.994 325.503
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації 4051.994 325.503
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 41556.153 3324.492
- оборотного 36946.478 2955.718
- повторного 4609.675 368.774
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України
  2. Забезпечувати своєчасну держповірку водомірних приладів.
  3. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
  4.  Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережній захисній смузі поверхневого водного об’єкту відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.
  5. Сплачувати рентну плату за спеціальне використання води відповідно до статті 255 Податкового кодексу України.
Умови спеціального водокористування Держгеонадра

1. Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Обов’язкова наявність приладів (лічильників) видобутку підземних вод. Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибин рівня у водозабірній споруді.

3. Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.

4. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.

5. Буріння нових свердловин та будівництво об'єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

6. Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

7. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ «Південукргеологія»  (м. Харків, вул. Москалівська, 93) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,  м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16).

 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати прибережну захисну смугу ставка у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст.89 Водного кодексу України постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення
2 Утримувати зони санітарної охорони свердловини відповідно вимог ДБН В.2.5-74:2013 постійно Охорона підземних вод від забруднення
3 Не перевищувати встановлених у дозволі ліміту забору води, ліміту використання води постійно Раціональне використання водних ресурсів