Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №633/ДП/49д-19 від 10.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
Ідентифікаційні дані
02128201
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, місто ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, вул. КОТЛЯРЕВСЬКОГО, буд. 4
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-586-0612
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№633/ДП/49д-19 від 10.09.2019
Строк дії
з 10.09.2019 по 10.09.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
р. Дніпро (Кам’янське водосховище) в межах м. Верхньодніпровськ. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідні мережі КП ДОР "Аульський водовід" в межах м. Верхньодніпровськ. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 1644.67 600
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 1644.67 600
Р.ДНІПРО 1644.67 600.0
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 267.46 96.1
з поверхневих джерел: 54.11 19.44
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 1.83 0.46
- на виробничі потреби 52.28 18.98
- на інші потреби 0.0 0.0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.0 0.0
- на виробничі потреби 0.0 0.0
- на інші потреби 0.0 0.0
від іншого водокористувача: 213.35 76.66
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 7.25 1.82
- на виробничі потреби 206.1 74.84
- на інші потреби 0.0 0.0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид очищених комунальних (госппобутових) стічних вод після споруд повної біологічної очистки здійснюється у р. Дніпро в межах с. Пушкарівка. Басейн р. Дніпро, район басейну р. Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.24 р. Дніпро від греблі Кременчуцького водосховища до греблі Кам’янського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
107,88
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
630,00
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
58,61
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.87 109.6 1.87 201.74 1.178
БСК5 8.96 525.15 15.00 1618.20 9.450
ХСК 62.40 3657.26 80.00 8630.40 50.400
Завислі речовини 11.63 681.63 15.00 1618.20 9.450
Нафтопродукти 0.16 9.38 0.16 17.26 0.101
Нітрати 37.82 2216.63 45.00 4854.60 28.350
Нітрити 1.09 63.88 3.10 334.43 1.953
Сульфати 58.70 3440.41 58.70 6332.56 36.981
Фосфати 3.49 204.55 3.49 376.50 2.199
Хлориди 69.70 4085.12 69.70 7519.24 43.911
Мінералізація (по сухому залишку) 581,20 34064,13 581,20 62699,86 366,156
Залізо загальне 0,23 13,48 0,23 24,81 0,145
СПАР (аніонні) 0,09 5,27 0,09 9,71 0,057
Цинк 0,07 4,10 0,07 7,55 0,044
Алюміній 0,037 2,17 0,037 3,99 0,023
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки (відсутність), запах, присмак (не більше 1 бала), забарвлення (не повинно визначатися в стовпчику 20 см), температура (не повинна підвищуватися більше ніж на 3 °С в порівнянні зі середньомісячною температурою найбільш спекотного місяця року за останні 10 років), водневий показник рН (6,5-8,5), розчинений кисень (не менше 4 мг/дм3), коліфаги (не більше 1000 БУО в 1 дм3), лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) (не більше 1000 в дм3), життєздатні яйця гельмінтів і патогенна ентерофлора (відсутність в 1 дм3), сумарна радіоактивність (не вище природного фону), рівень токсичності води (не повинна мати гостру летальну токсичність для водних организмів).
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 6486.05 2366.2
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 1672.7 610.54
Передача води, усього (у т.ч.): 5592.58 2041.29
- населенню 5306.64 1936.92
- вторинним водокористувачам (без використання) 285.94 104.37
- вторинним водокористувачам (після використання) 0.0 0.0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1726 630
- у поверхневий водний об'єкт 1726.0 630.0
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0.0 0.0
- повторного 0.0 0.0
Втрати в системах водопостачання 2270.72 828.81

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

5. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

6. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

7. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться у річку Дніпро (Кам'янське водосховище) із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Забезпечити дотримання підприємствами-абонентами "правил приймання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу м. Верхньодніпровськ." 2019-2022р.р. Стабілізація скиду на рівні встановленому нормативами ГДС.
2 Чистка аеротенків, первинних та вторинних відстійників. 2 рази/рік Покращення роботи каналізаційних очисних споруд, зниження концентрації нітратів і фосфатів у зворотних водах.
3 Застосування біопрепарату. 1 раз/квартал Зниження концентрації ХСК, натратів і фосфатів у зворотних водах.
4 Моніторинг якості зворотних вод на випуску №1 та стану водного об’єкта р. Дніпро у контрольних створах. згідно графіку Дотримання нормативів ГДС на скиді зворотних вод у р. Дніпро.