Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №1015/ЗП/49д-19 від 06.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РАЄВА АНТОНІНА ФЕДОРІВНА
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2166203742
Паспорт: від 02.09.2019 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
69027, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Запорізькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№1015/ЗП/49д-19 від 06.09.2019
Строк дії
з 06.09.2019 по 06.09.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок (для риборозведення) русловий, повний об’єм ставка 292,390 тис. м3, площа 20,00 га, розташований на р. Мала Токмачка, в межах басейну р. Конка/р. Дніпро, за межами населених пунктів Тарасівської та Басанської сільських рад Пологівського району Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0297/0082/Р.ТОКМАЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок (для риборозведення) русловий, повний об’єм ставка 122,25 тис. м3, площа 13,5 га, розташований в заплаві струмка Бандурка, в межах басейну р. Молочна/район басейну Азовського моря, в межах села Новомихайлівка Чернігівського району Запорізької області
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/МОЛОЧН/Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.9.0.02 р. Молочна (включаючи Молочний лиман)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 7462.9 419.59
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 7462.9 419.59
Р.ТОКМАЧКА 7462.9 364.090
Р.МОЛОЧНА З ЛИМАНОМ - 55.5
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 7462.9 419.59
з поверхневих джерел: 7462.9 419.59
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - 188.24
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 7462.9 231.35
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид розташований за межами населених пунктів Тарасівської та Басанської сільських рад Пологівського району Запорізької області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мала Токмачка, ліва притока р. Конка (басейн р. Дніпро)
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0297/0082/Р.ТОКМАЧКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.26 р. Дніпро від греблі Дніпровського водосховища до греблі Каховського водосховища
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
310.954
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
231.350
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
310.954
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.4323 134.4254 0.4323 134.4254 0.1000
БСК5 2.6150 813.1447 2.6150 813.1447 0.6050
ХСК 25.5000 7929.3270 25.5000 7929.3270 5.8994
Завислі речовини 15.4 4788.6916 15.4 4788.6916 3.5628
Нафтопродукти 0.0500 15.5477 0.0500 15.5477 0.0116
Нітрати 9.6633 3004.8418 9.6633 3004.8418 2.2356
Нітрити 0.0640 19.9011 0.0640 19.9011 0.0148
Сульфати 1215.3000 377902.39 1215.3000 377902.39 281.1597
Фосфати 2.7967 869.6451 2.7967 869.6451 0.6470
Хлориди 345.9667 107579.72 345.9667 107579.72 80.0394
Залізо загальне 0,2057 63,9632 0,2057 63,9632 0,0476
Кальцій 302,6000 94094,680 302,6000 94094,680 70,0065
Мінеральний склад 5147,0000 1600480,2 5147,0000 1600480,2 1190,7585
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки: відсутні; запах, присмак: відсутні; колір (прозорість): відсутній; температура: не > +3 C до природньої; реакція (рН): 6,5-8,5; лактопозитивні кишкові палички: не > 5000 в 1 л; коліфаги: не >100 в 1 л; життєздатність яйця гельмінтів: відсутні; кисень розчинений: взимку не < 4 мг/л, влітку не < 6 мг/л; показники токсичності: зливові зворотні води після очисних споруд механічного очищення нетоксичні; показники радіоактивності: сумарна α - активність (0,006 Бк/дм3), сумарна β - активність (0,002 Бк/дм3) - згідно з чинними нормативами у воді ставковій сумарна α-, β-ативність не нормується; колі-індекс < 500 в 1 дм3
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 7462.9 231.35
- у поверхневий водний об'єкт 7462.9 231.35
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема ст. 44 Водного кодексу України, щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, подавати  державну звітність за формою № 2ТП-водгосп (річна), до організації, що належить до сфери управління Держводагенства, яка здійснює державний облік водокористування  відповідно до ст.25 Водного кодексу України та Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 року №78.
 3. У випадках аварійних ситуацій на водних об’єктах, пов’язаних з їх забрудненням, відповідно до ст. 108 Водного кодексу України, повідомляти відповідні організації та вживати невідкладні заходи щодо їх усунення.
 4. Дотримуватись встановлених нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин із зворотними водами підприємства. Досягнута категорія якості води в контрольному створі нижче скиду не повинна погіршуватись.
 5. Забороняється скидання стічних вод на рельєф місцевості (ст. 70 Водного кодексу України).
 6. Не допускати розливу нафтопродуктів та мастил на грунт (ст. 101 Водного кодексу України).
 7. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (ст. 89 Водного кодексу України).
 8. Переоформити договір оренди водного об'єкта згідно чинного законодавства.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати гідротехнічні споруди в робочому стані. Забезпечити безаварійний пропуск водопілля, паводків, скидних вод через гідротехнічні споруди гідровузла. Не допускати підтоплення прилеглої території. Постійно Уникнення шкідливої дії вод
2 Землі водного фонду утримувати у належному санітарному стані, не допускати порушення режиму господарювання. Виконувати заходи щодо охорони земель від ерозії, та інших процесів руйнування. Постійно Охорона земель водного фонду
3 Використовувати водні обєкти відповідно до цілей та умов їх надання. Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 За місяць до початку скиду ставкових вод необхідно повидомити: Пологівську райдержадміністрацію, Тарасівську і Басанську сільськи ради, БУВР річок Приазов’я У разі скиду ставкових вод Уникнення шкідливої дії вод
5 Здійснювати облік використання води та обсяг зворотних ставкових вод, що скидаються у водні об’єкти Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Проведення хімічних аналізів ставкових вод перед початком відведення, контролювати кількість зворотних вод. У разі скиду ставкових вод Недопущення забруднення водного об’єкту