Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №305/ЧГ/49д-19 від 17.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа
ПІБ
ЛИСАЧ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ідентифікаційні дані
Персональні дані приховані
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
15530, ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Чернігівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№305/ЧГ/49д-19 від 17.09.2019
Строк дії
з 17.09.2019 по 17.09.2025
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок русловий в урочищі "Вирвихвіст" площею водного зеркала при НПР 8,3059 га та об’ємом 95,07 тис. м3 розташований за межами смт Срібне, Срібнянського району, Чернігівської області на р. Подільська басейн р. Лисогір.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0023/Р. ПОДІЛЬСЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 943.56 123.45
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 943.56 123.45
Р. ПОДІЛЬСЬКА 943.56 123.45
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 943.56 123.45
з поверхневих джерел: 943.56 123.45
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 87.07 28.38
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 856.49 95.07
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 розташований за межами смт Срібне, Срібнянський район, Чернігівської області (скид 80 відсотків об’єму).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0023/Р. ПОДІЛЬСЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
792,25
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
76,056
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
-
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний - - 1.2 950.7 0.0913
БСК5 - - 3.0 2377 0.228
ХСК - - 26.5 20995 2.0155
Завислі речовини - - 25 19806 1.901
Нафтопродукти - - 0.05 39.61 0.00380
Нітрати - - 2.3 1822.2 0.175
Нітрити - - 0.018 14.26 0.00137
Сульфати - - 31.1 24639 2.365
Фосфати - - 0.6 475.4 0.0456
Хлориди - - 10.3 8160 0.783
Мінералізація - - 294 232922 22,360
Залізо загальне - - 0,11 87,15 0,00837
Перманганатна окислюваність - - 18 14261 1,369
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; реакція (рН) - 6,5-8,5; літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 гр. С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня; кратність розведення у контрольному створі 1,0.
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск № 1 розташований за межами смт Срібне, Срібнянського району, Чернігівської області (скид 20 відсотків об’єму).
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0118/0187/0023/Р. ПОДІЛЬСЬКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.16 р. Удай
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
792,25
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
19,014
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
-
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний - - 1.5 1188.4 0.0285
БСК5 - - 3.0 2377 0.0570
ХСК - - 26.5 20995 0.504
Завислі речовини - - 25 19806 0.475
Нафтопродукти - - 0.05 39.61 0.000951
Нітрати - - 2.8 2218.3 0.0532
Нітрити - - 0.018 14.26 0.000342
Сульфати - - 31.1 24639 0.591
Фосфати - - 0.7 554.6 0.0133
Хлориди - - 10.3 8160 0.196
Мінералізація - - 294 232922 5,590
Залізо загальне - - 0,11 87,15 0,00209
Перманганатна окислюваність - - 20 15845 0,380
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки (речовини) – на поверхні водойми не повинні виявлятись плаваючі плівки, плями мінеральних масел та скупчення інших домішок; запах – вода не повинна набувати невластивих запахів інтенсивністю більше 1 б., які виявляються безпосередньо; реакція (рН) - 6,5-8,5; літня температура води в результаті скиду не повинна підвищуватись вище, ніж на 3 гр. С у порівнянні з середньомісячною температурою найтеплішого місяця року за останні 10 років; кисень розчинений не повинен бути менше 4 г/м3 в будь-який період року в пробі, відібраній до 12 години дня; кратність розведення у контрольному створі 1,0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 19014 95.07
- у поверхневий водний об'єкт 19014 95.07
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

- Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема, статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

- Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Ніжинського міжрайонного управління водного господарства (вул. Коцюбинського, 1, м. Ніжин, 16600).

- Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

- Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості заборонено.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись встановлених лімітів забору води, лімітів використання води та лімітів скиду забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт Постійно Контроль за використанням поверхневих вод
2 Не допускати перевищення ГДС забруднюючих речовин у водний об’єкт Постійно Поліпшення якості водних ресурсів
3 Систематично вести первинний облік водокористування Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Виконувати гідрохімічні аналізи води в контрольних створах та обов’язково проводити аналізи до початку скиду води, відповідно до п. 7 ст. 44 Водного кодексу України Щорічно травень-серпень, за 1-10 днів до початку скиду води Поліпшення якості водних ресурсів
5 Утримувати в задовільному стані споруду з відведення зворотних (стічних) вод Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
6 Виконувати план заходів щодо зменшення скидання забруднюючих речовин для поетапного досягнення екологічного нормативу якості води у водних об’єктах Постійно, за визначеними термінами Охорона водних екосистем від забруднення
7 Дотримуватись обмежень господарської діяльності в прибережних захисних смугах водних об’єктів, відповідно до ст. ст. 88, 89 Водного кодексу України Постійно Охорона поверхневих водних об’єктів від забруднення та засмічення
8 Проводити заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водних об’єктів Постійно Охорона вод від вичерпання та поліпшення стану водних об’єктів
9 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. ст. 45, 108 Водного кодексу України Щорічно Забезпечення збереження, раціонального використання вод, відтворення водних ресурсів, охорона вод від вичерпання
10 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати їх забруднення та засмічення. Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів
11 Експлуатацію водоскидної споруди здійснювати лише за умови оснащення її рибозахисним пристроєм Постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів