Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №566/ТП/49д-19 від 02.09.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
СОЛЯР БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2422111419
Паспорт: №МС 303350 виданий: Підгаєцьким РВ УМВС України у Тернопільській області від 19.03.1998 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
48011, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Тернопільській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№566/ТП/49д-19 від 02.09.2019
Строк дії
з 02.09.2019 по 02.09.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
  • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Рибогосподарська технологічна водойма на території Староміської сільської ради Підгаєцького району Тернопільської області (за межами населеного пункту) розташована в заплаві р. Коропець, район річкового басейну Дністра
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/1050/Р.КОРОПЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 16074.63 831.69
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 16074.63 831.69
Р.КОРОПЕЦЬ 16074.63 831.69
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 16074.63 831.69
з поверхневих джерел: 16074.63 831.69
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 580.63 211.93
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 15494.00 619.76
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
за межами с. Старе Місто, Підгаєцький район Тернопільської області, басейн р. Коропець, район річкового басейну Дністра
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
річка Коропець
Категорія зворотних (стічних) вод
  • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/1050/Р.КОРОПЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.04 р. Дністер від гирла р. Гнила Липа до гирла р. Серет (включаючи р. Гнила Липа та виключаючи рр. Бистриця, Серет)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
1291,16
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
619,76
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1291,16
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.32 413 0.32 413 0.198
БСК5 3.04 3925 3 3873 1.859
ХСК 26.80 34603 26.8 34603 16.609
Завислі речовини 18.00 23241 18 23241 11.156
Нафтопродукти 0.00 0 0 0 0.000
Нітрати 4.10 5294 4.1 5294 2.541
Нітрити 0.03 39 0.03 39 0.019
Сульфати 22.22 28690 22.22 28690 13.771
Фосфати 0.28 362 0.28 362 0.174
Хлориди 17.75 22918 17.75 22918 11.001
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) - 20 см; запах, присмак - відсутні; температура річкової води не повинна підвищуватись порівняно із природною внаслідок відведення зворотних стічних вод не більше ніж на 5°С; кисень розчинений - 4 мг/л; коліфаги - 100 в л; реакція (рН) - 6,5 - 8,5; колі-індекс - ; лактопозитивні кишкові палички - 5000 в л; життєдайні яйця гельмінтів - відсутні; токсичність - 0.
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 30988 619.76
- у поверхневий водний об'єкт 30988.00 619.76
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

2. Скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості, заборонено.

3. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. За Рудкою, 35, тел. (0352) 25-96-41).

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

5. Забезпечити встановлення та дотримання режиму роботи водного об'єкта з урахуванням прогнозу водності на відповідний період (статті 51, 76 Водного кодексу України). Скидання води здійснювати відповідно до умов, визначених режимом роботи водного об'єкта.

6. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Тернопільської області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі водних об’єктів відповідно до вимог статей 87, 88, 89 Водного Кодексу України Постійно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливим діям вод
2 Поточний та капітальний ремонт гідротехнічних споруд Щорічно Збереження, раціональне використання вод, запобігання шкідливим діям вод
3 Спуск та наповнення водного об’єкта згідно встановленого режиму Щорічно Збереження, раціональне використання, відтворення водних ресурсів, запобігання шкідливим діям вод
4 Коригування режиму роботи водного об’єкта здійснювати з урахуванням вимог ст. 45, 108 Водного кодексу України Щорічно Збереження, раціональне використання, відтворення водних ресурсів, запобігання шкідливим діям вод