Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №816/ХР/49д-19 від 16.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ідентифікаційні дані
02010936
Місце реєстрації
61002, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ХАРКІВ, вул. Пушкінська, буд. 53
Контактні відомості
Телефон: +38-(057)-706-3581
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№816/ХР/49д-19 від 16.08.2019
Строк дії
з 16.08.2019 по 16.08.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини №№ 1, 2, вул. Валентинівська, 4, м.Харків, басейн р.Харків/ басейн р.Лопань, район басену р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/0011/Р.ХАРКІВ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
КП "Харківводоканал", басейн р.Сіверський Донець, район басейну р.Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/Р.СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 66.5 5.985
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 66.5 5.985
Р.ХАРКІВ 66.5 5.985
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 721.72 238.742
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 66.5 5.985
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 66.5 5.985
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача:
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 110.43 34.311
- на виробничі потреби 544.790 198.446
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
В межах м.Харків
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничо-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0815/0055/Р.ЛОПАНЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.03 р. Уди
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 655.22 232.757
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 655.22 232.757
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 655.22 232.757
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач 0 0
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Згідно «Порядку ведення державного обліку водокористування», затвердженого наказом Мініекології та природних ресурсів України 16.03.2015  № 78 щорічно, не пізніше  1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води  форми 2ТП-водгосп (річна).

     Враховуючи ненадання Держгеонадрами висновку щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування протягом 15 календарних днів, вважається що Держгеонадра не заперечує проти видачі такого дозволу.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати свердловини у належному санітарно-технічному стані постійно Охорона підземних вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водоспоживання та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Своєчасно здійснювати повірку водомірних приладів Згідно паспорту водомірного приладу Раціональне використання водних ресурсів