Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №413/ЖТ/49д-19 від 28.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР’ЄР"
Ідентифікаційні дані
38215153
Місце реєстрації
12135, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, селище ЧЕРВОНОГРАНІТНЕ, вул. Гранітна, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(098)-527-0095
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Житомирській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№413/ЖТ/49д-19 від 28.08.2019
Строк дії
з 28.08.2019 по 28.08.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Передача води вторинним водокористувачам
  • Використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Забір кар’єрних вод із зумфа кар’єру, розташованого за межами с. Лизник Хорошівського району, Житомирської області. Басейн річки Тростяниця, притока р. Ірша, район річкового басейну р. Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3071 1069.56
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3071 1069.56
Р.ТРОСТЯНИЦЯ 3071.000 1069.560
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0 0
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на використання води для: протипожежних потреб, потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів, пилозаглушення у шахтах і кар'єрах 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Кар’єрні води відводяться у струмок Безіменний, притока р. Тростяниця. Випуск № 1 розташований в межах с. Лизник Хорошівського району, Житомирської області. Струмок Безіменний, притока р. Тростяниця, район річкового басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0955/0118/0057/Р.ТРОСТЯНИЦЯ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.06 р. Тетерів від г/п Житомир до гирла р. Ірша (включаючи р. Ірша)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
126,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
1058,40
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
11,94
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.40 5.02 0.4 50.4 0.42
БСК5 3.07 38.56 3.07 386.82 3.25
ХСК 29.07 365.06 29.07 3662.19 30.76
Завислі речовини 5.2 64.68 7.0 882.0 7.41
Нафтопродукти 0 0 0.05 6.3 0.053
Нітрати 15.5 194.05 15.5 1946.7 16.35
Нітрити 0.07 0.88 0.07 8.82 0.074
Сульфати 78.5 985.96 78.5 9891.0 83.08
Фосфати 0.035 0.44 0.035 4.41 0.037
Хлориди 33.5 420.76 33.5 4221.0 35.46
Залізо загальне 0,287 3.60 0,287 36,16 0,304
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
1. плаваючі домішки: на поверхні води не повинно виявлятися плівки нафтопрдуктів, мастил, жирів і скупчення інших домішок; 2. запах, присмак: вода не повинна отримувати запахів, що їй не властиві інтенсивністю більше 1 бала, що виявляється безпосередньо; 3. колір (прозорість): = > 20 см; 4. температура: літня температура води в результаті спуску стічних вод не повинна підвищуватися більш ніж на 3 град.С в порівнянні ізьсередньомісячною температурою води самого жаркого місяця року за останні 10 років; 5. реакція (рН): у межах 6,5-8,5; 6. кисень розчинений: не повинен бути менше 4 мг/дм3 в будь який період року; 7. колі-індекс - вміст кишкової палички у 1 л стічної води має складати до 1000; 8. лактозопозитивні кишкові палички: не більше 5000 в 1 дм3; 9. життєвоздатні яйця гельмінтів: не повинні бути в 1 дм3; 10. ГДРТ - 0
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): 47 11.16
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 47.000 11.160
- вторинним водокористувачам (після використання) 0 0
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3024 1058.4
- у поверхневий водний об'єкт 3024.000 1058.400
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1.Дотримувати вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов'язків водокористувачів

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Здійснювати облік забору води постійно Раціональне використання водних ресурсів
2 Утримувати в належному стані зону санітарної охорони навколо джерела водопостачання та прибережну захисну смугу в місці скиду кар’єрних вод постійно Забезпечення дотримання санітарних норм при експлуатації водогосподарських об’єктів
3 Дотримувати встановлених нормативів граничного скидання забруднюючих речовин та встановлених лімітів води та лімітів забруднюючих речовин постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
4 Здійснювати контроль за якістю і кількістю скинутих у водні об’єкти зворотних вод і забруднюючих речовин та якістю води водних об’єктів у контрольних створах не менше, ніж 1 раз на квартал Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Своєчасно подавати до Басейнового управління водних ресурсів річки Прип’ять звіт про використання води за формою 2ТП- водгосп (річна) щорічно, до 1 лютого наступного за звітним року Ведення державного водообліку