Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №807/ХР/49д-19 від 13.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВ "Укрзернопром-Шевченкове"
Ідентифікаційні дані
34466255
Місце реєстрації
63630, ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, село НОВОМИКОЛАЇВКА, вул. Миру, буд. 146
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-233-2966, Факс: +38-(067)-233-2966, Ел.пошта: g.lutsenko@agrotrade.ua
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Харківській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№807/ХР/49д-19 від 13.08.2019
Строк дії
з 13.08.2019 по 13.08.2025
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
водозабір з р.Гусинка, с.Новомиколаївка Шевченківського району Харківської області, басейн р.Великий Бурлук/ район басейну річки Дон
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0868/0033/Р.ГУСИНКА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.02 р. Сіверський Донець від греблі Печенізького водосховища до г/п Зміїв (виключаючи р. Уди)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 230 2.156
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 230 2.156
Р.ГУСИНКА 230.0 2.156
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): - -
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 230 2.156
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 230.0 2.156
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
  1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України.
  2. Обладнати водозабір контрольно-вимірювальним приладом та вести первинний облік за його показниками в термін до 31.12.2019 р.
  3.  Забезпечувати своєчасну держповірку водомірного приладу.
  4. Згідно п. 1.5 Порядку ведення державного обліку водокористування, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.03.2015 № 78, щорічно, не пізніше 1 лютого наступного за звітним року, надавати звіт про використання води за ф. № 2ТП-водгосп (річна).
  5. Дотримуватись встановлених правил зберігання, транспортування та використання добрив, хімічних засобів захисту рослин та інших токсичних препаратів і речовин з метою запобігання забруднення вод (стаття 103 Водного кодексу України).
  6. Виконувати вимоги статті 65 Водного кодексу України щодо особливостей спеціального водокористування для потреб сільського господарства.
  7.  Суворо додержуватись правил обмеження господарської діяльності у прибережній захисній смузі поверхневого водного об’єкту відповідно до статей 88, 89 Водного кодексу України.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Водозабір утримувати в належному санітарно-технічному стані постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Утримувати прибережну захисну смугу р.Гусинка, в районі водозабору (500м вище та нижче течії) у відповідності до діючого законодавства України з урахуванням вимог ст.89 Водного кодексу України постійно Охорона поверхневих вод від забруднення