Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №538/СМ/49д-19 від 15.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
ПЕТЛЬОВАНИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2276813499
Паспорт: №МА 343101 виданий: Недригайлівським РВ УМВС України в Сумській області від 14.10.1977 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
42130, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Сумській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№538/СМ/49д-19 від 15.08.2019
Строк дії
з 15.08.2019 по 15.08.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок нагульний (нижній) площею 2,96 га та об’ємом 28,1 тис. куб. м, що розташований за межами с. Хоружівка, Недригайлівська об’єднана громада, Недригайлівський район в басейні р. Струм. Хусь (басейн р. Сула).
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0297/СТРУМ.ХУСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.13 р. Сула від витоку до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
Ставок виросний (верхній) площею 9,38 га і об’ємом 199,21 тис. куб. м, що розташований за межами с. Хоружівка, Недригайлівська об’єднана громада, Недригайлівський район у басейні р. Струм. Хусь (р. Сула).
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0297/СТРУМ.ХУСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.13 р. Сула від витоку до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 0 264.26
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 0 264.26
СТРУМ.ХУСЬ - 264.26
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 0 264.26
з поверхневих джерел: 0 264.26
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - 264.26
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид води зі ставка здійснюється до р. Струм. Хусь.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0297/СТРУМ.ХУСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.13 р. Сула від витоку до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
243
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
55,18
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
243
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5 121.5 0.5 121.5 0.02759
БСК5 3 729 3 729 0.16554
ХСК 31 7533 31 7533 1.71058
Завислі речовини 11 2673 11 2673 0.60698
Нафтопродукти 0.01 2.43 0.01 2.43 0.000552
Нітрати 3.8 923.4 3.8 923.4 0.209684
Нітрити 0.07 17.01 0.07 17.01 0.003863
Сульфати 30 7290 30 7290 1.6554
Фосфати 0.5 121.5 0.5 121.5 0.02759
Хлориди 13 3159 13 3159 0.71734
Мінералізація 400 97200 400 97200 22,072
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Відсутні
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид води зі ставка здійснюється до р. Струм. Хусь.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0621/0297/СТРУМ.ХУСЬ
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.2.13 р. Сула від витоку до кордону Сумської та Полтавської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
243
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
165,87
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
243
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.5 121.5 0.5 121.5 0.082935
БСК5 3.9 947.7 3 729 0.49761
ХСК 35 8505 35 8505 5.80545
Завислі речовини 11 2673 11 2673 1.82457
Нафтопродукти 0.01 2.43 0.01 2.43 0.001659
Нітрати 3 729 3 729 0.49761
Нітрити 0.07 17.01 0.07 17.01 0.011611
Сульфати 25 6075 25 6075 4.14675
Фосфати 0.35 85.05 0.35 85.05 0.058054
Хлориди 18 4374 18 4374 2.98566
Мінералізація 400 97200 400 97200 66,348
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 0 221.05
- у поверхневий водний об'єкт - 221.05
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування
 1. Договір оренди водного об’єкта привести у відповідність до Типового договору оренди водних об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2013 № 420.
 2. Оформити відповідно до чинного законодавства правовстановлюючі документи на гідротехнічні споруди.
 3. Виконувати в повному обсязі і в встановлені терміни умови погодження контролюючих органів, приписи та водоохоронні заходи.
 4. Виконувати заходи, що забезпечать поліпшення екологічного стану водного об’єкта.
 5. Здійснювати спеціальне водокористування виключно за наявності договору оренди водного об’єкту, зареєстрованого у встановленому законом порядку.
 6. Виконувати вимоги статей 44, 51, 68, 94 Водного кодексу України.
 7. Річні звіти по формі 2ТП–водгосп (річна) надавати до Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щорічно не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.
 8. За місяць до закінчення терміну дії дозволу необхідно подати відповідні документи до Дозвільного органу про продовження терміну дії дозволу на спеціальне водокористування.
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Дотримуватись розроблених нормативів ГДС, не менше ніж один раз на квартал здійснювати вимірювання показників якості води. Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
2 Підтримувати прибережну захисну смугу (ПЗС) навколо ставків в належному стані та, в разі необхідності, проводити її залуження чи заліснення з метою збереження та поліпшення екологічного стану водойм. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
3 Не допускати порушення в межах ПЗС режиму обмеженої господарської діяльності, передбаченої ст. 89 Водного кодексу України. Запобігати проникненню у ставки стічних вод, пестицидів і добрив через прибережну захисну смугу. Постійно Дотримання вимог водоохоронного законодавства
4 Здійснювати користування водними об’єктами відповідно до встановленого режиму їх функціонування з дотриманням вимог статей 44 та 51 Водного кодексу України. Постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів