Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №684/ВН/49д-19 від 13.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ДАР’Я І Я"
Ідентифікаційні дані
33661862
Місце реєстрації
23040, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, БАРСЬКИЙ РАЙОН, село КУЗЬМИНЦІ, вул. Студентська, буд. 37
Контактні відомості
Телефон: +38-(097)-231-9438
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№684/ВН/49д-19 від 13.08.2019
Строк дії
з 13.08.2019 по 13.08.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Виробничі потреби
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду
 • Рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
ставок площею 17,1438 га, об’ємом 204,33 тис. куб. м, розташований за межами села Кузьминці на території Кузьминецької сільської ради Барського раойну Вінницької області, на річці Примощанка, ліва притока річки Лядова, ліва притока річки Дністер, район басейну річки Дністер.
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕСТР/0651/0062/Р.ЛЯДОВА-62
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 4642.8 279.144
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 4642.8 279.144
Р.ЛЯДОВА-62 4642.8 279.144
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 4642.8 279.144
з поверхневих джерел: 4642.8 279.144
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 8.0 0.544
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 288.0 74.3
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 4346.8 204.3
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок фільтрації та випаровування 0 0
- на рибогосподарські потреби – поповнення за рахунок скиду 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Випуск у річку Примощанка, ліва притока річки Лядова, ліва притока річки Дністер, район басейну річки Дністер, за межами села Кузьминці Барського раойну Вінницької області, із ставка площею 17,1438 га, об’ємом 204,33 тис. куб. м.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Категорія зворотних (стічних) вод
 • з рибогосподарських ставків
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕСТР/0651/0062/Р.ЛЯДОВА-62
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.2.0.07 р. Дністер від гирла р. Серет до г/п Могилів-Подільський (виключаючи р. Збруч)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
567.50
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
204.3
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
567.50
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.28 158.90 0.28 158.90 0.0572
БСК5 3 1702.50 3 1702.5 0.6129
ХСК 34.6 19635.50 34.6 19635.50 7.0688
Завислі речовини 4 2270.0 4 2270.00 0.8172
Нафтопродукти 0.026 14.76 0.026 14.76 0.0053
Нітрати 1.5 851.25 1.5 851.25 0.3065
Нітрити 0.03 17.03 0.03 17.03 0.0061
Сульфати 36.6 20770.50 36.6 20770.50 7.4774
Фосфати 0.18 102.15 0.18 102.15 0.0368
Хлориди 35.8 20316.50 35.8 20316.50 7.3139
Мінералізація води 490 278075,00 490 278075,00 100,107
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Кисень розчинений >=4мг/дм3---7,4мг/дм3; водневий показник (рН)-6,5-8,5----7,83
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 13620 204.3
- у поверхневий водний об'єкт 13620.0 204.3
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 1.  Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 2. Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 3. Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані.
 4. Здійснювати експлуатацію водозабірного пристрою лише за умови оснащення його  рибозахисним пристроєм.
 5. Не допускати потрапляння у водний об'єкт хімічних засобів захисту та обробки  рослин.
 6. Облік забраних і скинутих вод здійснювати побічним методом.
 7.  Лабораторний контроль за якісним станом скинутих вод здійснювати перед кожним випуском води із водосховища у лабораторії, акредитованій на гідрохімічний аналіз скидів.
 8.  Підтримання санітарних витрат у річку.
 9. Здійснення невідкладних заходів щодо запобігання стихійному лиху, спричиненому шкідливою дією вод, і ліквідації його наслідків.
 10.  Запобігання виникненню гідродинамічних аварій.
 11. Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Південний Буг.
 12. Експлуатацію водного об’єкта здійснювати при наявності режиму його роботи.
 13.  Оформити право користування гідротехнічною спорудою.
 14. Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Користуватись водним об’єктом дотримуючись вимог чинного водного законодавства та у відповідності до цілей і умов їх надання. постійно Для запобігання перевищення обсягу ліміту, забору та якості води.
2 Утримувати місце водозабору та зони санітарної охорони у належному санітарно-екологічному стані. постійно Для запобігання потрапляння до водойми та санітарну зону забруднюючих речовин.
3 Вести облік водокористування постійно Збереження водних ресурсів.
4 Звітувати по формі 2 ТП (річна). щорічно Раціональне використання водних ресурсів.
5 Забезпечувати у нижньому б’єфі ставка постійні санітарно-екологічні витрати у розмірі 436,8 тис.м3/рік (14,0 л/секунду). постійно Забезпечення водності річки Примощанка.
6 Здійснювати користування водним об’єктом відповідно до встановленого режиму його функціонування з дотриманням вимог ст. 44 та 51 ВКУ. постійно Збереження та раціональне використання водних ресурсів.
7 Застосовувати технології риборозведення, які не призводять до забруднення водойми, не допускати її забруднення та засмічення. постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
8 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (ст.89 ВКУ). постійно Поліпшення якості водних ресурсів.
9 Експлуатацію водоскидних споруд здійснювати лише за умови оснащення їх рибозахисними пристроями. постійно Збереження водних живих ресурсів та поліпшення якості водних ресурсів.