Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №655/ЛВ/49д-19 від 08.08.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛЯ-ВИСОЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО "ВИТЯЗЬ"
Ідентифікаційні дані
35344068
Місце реєстрації
80350, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН, село ВОЛЯ-ВИСОЦЬКА, вул. ПЕТРОВА, буд. 52-А
Контактні відомості
Телефон: +38-(032)-295-0223
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Львівській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№655/ЛВ/49д-19 від 08.08.2019
Строк дії
з 08.08.2019 по 08.08.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
вода із водопроводу КП "Жовківське ВУВКГ", с. Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1.1 0.41
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: 1.1 0.41
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.18 0.07
- на виробничі потреби 0.92 0.34
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
випуск №1 у річку Баланда, басейн річки Свиня, басейн річки Рата, басейн річки Західний Буг, район басейну річки Вісла, за межами с. Воля-Висоцька Жовківського району Львівської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Баланда
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
БАЛ/ВИСЛА/0388/0704/0023/0024/Р.СВИНЯ-24
Код та назва водогосподарської ділянки
А6.6.1.01 р. Західний Буг від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
4.6
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
40.26
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
1.15
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.41 0.47 0.41 1.87 0.0165
БСК5 13.99 16.09 15.0 69.0 0.6039
ХСК 14.45 16.62 20.0 92.0 0.8052
Завислі речовини 7.85 9.03 15.0 69.0 0.6039
Нафтопродукти 0.3 0.35 0.05 0.23 0.0020
Нітрати 4.55 5.23 4.55 20.93 0.1832
Нітрити 0.04 0.05 0.04 0.18 0.0016
Сульфати 65.75 75.61 65.75 302.45 2.6471
Фосфати 0.03 0.03 0.03 0.14 0.0012
Хлориди 50.63 58.22 50.63 232.90 2.0384
Мінералізація 597.0 686.55 597.0 2746.2 24.0352
Залізо (заг) 0.1 0.12 0.1 0.46 0.0040
СПАР 0.02 0.02 0.02 0.09 0.0008
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; запах, присмак <1б; колір (прозорість) => 10 см; температура – не повинна підвищуватись більше ніж 3 градуси до фону; реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений => 4,0 мг/л; коліфаги <100 в л; лактозопозитивні кишкові палички <5 000 в л; життєвоздатні яйця гельмінтів – відсутні; зворотні води не повинні мати токсичний вплив на тест-об’єкти; сумарна радіоактивність зворотних вод не повинна перевищувати показники природного фону
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 1.1 0.41
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 109.91 40.11
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 110.31 40.26
- у поверхневий водний об'єкт 110.31 40.26
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну (м. Львів, вул. Родини Крушельницьких, 14, тел. (032) 275-32-03). 

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по охороні та відтворенні водних ресурсів постійно Охорона поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Вести первинний облік водокористування та водовідведення постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Економне використання водних ресурсів постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів постійно Охорона поверхневих вод від забруднення
5 Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод не менше 1 разу в квартал Охорона поверхневих вод від забруднення