Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №603/ХМ/49д-19 від 23.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЕПЕТІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР "ПРОНЕКС"
Ідентифікаційні дані
39862645
Місце реєстрації
30400, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, місто ШЕПЕТІВКА, вул. ГРАНІТНА, буд. 89
Контактні відомості
Телефон: +38-(067)-125-7346
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Хмельницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№603/ХМ/49д-19 від 23.07.2019
Строк дії
з 23.07.2019 по 23.07.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
поверхневий водозабір з річки Канава (р. Косецька) розташований в східній частині м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області, басейн річки Цвітоха, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(20) Річка
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0011/Р.КАНАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Фактичне місце здійснення діяльності
відкачування кар’єрних вод в річку Канава (р. Косецька) в межах м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області, басейн річки Цвітоха, район басейну річки Дніпро
Код типу джерела водопостачання
(61) Шахта, рудник, нафтопромисел, кар’єр
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0011/Р.КАНАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 3170 705.8
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 170 57.8
Р.КАНАВА 170 57.8
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 3000 648
Р.КАНАВА 3000 648
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 170 57.8
з поверхневих джерел: 170 57.8
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби 170 57.8
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 0 0
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
скид кар’єрних вод в річку Канава (р. Косецька) в межах м. Шепетівка, Шепетівського району, Хмельницької області, басейн річки Цвітоха, район басейну р. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Канава (р. Косецька)
Категорія зворотних (стічних) вод
  • кар'єрні
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0981/0412/0492/0011/Р.КАНАВА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.4.45 р. Горинь від витоку до кордону Хмельницької та Рівненської областей
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
150,0
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
648,0
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
150,0
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 1.800 270.000 1.800 270.000 1.166
БСК5 6.100 915.000 6.100 915.000 3.953
ХСК 25.000 3750.000 25.000 3750.000 16.200
Завислі речовини 7.000 1050.000 7.000 1050.000 4.536
Нафтопродукти 0.19 28.500 0.19 28.500 0.123
Нітрати 18.000 2700.000 18.000 2700.000 11.664
Нітрити 3.100 465.000 3.100 465.000 2.009
Сульфати 84.000 12600.000 84.000 12600.000 54.432
Фосфати 3.000 450.000 3.000 450.000 1.944
Хлориди 180.600 27090.000 180.600 27090.000 117.029
Мінералізація 650.000 97500.000 650.000 97500.000 421.200
Залізо загальне 0.200 30.000 0.200 30.000 0.130
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
плаваючі домішки - відсутні; колір (прозорість) > 10 см; температура ≤ 3 ̊ С прирощення; колі-індекс < 1000, реакція (рН) – 6,5-8,5; кисень розчинений ≥ 6,0 мг/дм3; коліфаги <100 в дм3; лактозопозитивні кишкові палички - 5000 дм3; збудники захворювань – відсутні; життєздатні яйця гельмінтів – відсутні; токсичність – не токсичні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 3000 648
- у поверхневий водний об'єкт 3000 648
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 90 30.6
- оборотного 90 30.6
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Вести первинний облік водокористування.

3. Дотримуватись режиму використання прибережних захисних смуг водного об'єкта (стаття 89 Водного кодексу України).

4. Передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено.

5. Дотримуватись нормативів гранично допустимих скидів.

6. Не погіршувати якість води в контрольному створі.

7. Здійснювати інструментально-лабораторний контроль за якістю зворотних (стічних) вод.

8. Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним року подавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) Регіональному офісу водних ресурсів у Хмельницькій області (29013, м. Хмельницький, вул. Соборна 29).

9. У разі припинення діяльності  інформувати Регіональний офіс  водних ресурсів у Хмельницькій області про припинення подання Звіту за формою № 2ТП-водгосп (річна).

10. При виникненні аварійних ситуацій, які можуть призвести до забруднення водного об’єкта обов’язково повідомити Регіональний офіс водних ресурсів у Хмельницькій області.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенню водних ресурсів Постійно Охорона поверхневих та підземних вод від виснаження та забруднення
2 Утримувати в належному стані прибережну захисну смугу Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення та засмічення
3 Здійснювати заходи, що забезпечують поліпшення екологічного стану водного об’єкта і умови відтворення рибних запасів Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення