Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №661/ВН/49д-19 від 15.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЖУХІВСЬКОГО" ( ФГ"КОЖУХІВСЬКОГО" )
Ідентифікаційні дані
35013076
Місце реєстрації
22336, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН, село ПЕНЬКІВКА, вул. ЖОВТНЕВА, буд. 1 А
Контактні відомості
Телефон: +38-(043)-472-1354
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Вінницькій області Держводагентства
Номер та дата видачі
№661/ВН/49д-19 від 15.07.2019
Строк дії
з 15.07.2019 по 15.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
 • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
 • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Криниця глибиною 10 м, дебітом 1,0 куб м/год, басейн струмка Без назви, басейн річки Згар, район басейну річки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0602/Р.ЗГАР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Поверхневий водний об’єкт, ставок площею 1,6399 га, розташований за межами с. Пеньківка Літинського району на струмку Без назви, басейн річки Згар, район басейну пічки Південний Буг.
Код типу джерела водопостачання
(40) Ставок русловий, водосховище руслове (крім каскаду дніпровських водосховищ)
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/Ю.БУГ/0602/Р.ЗГАР
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.4.0.02 р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище
Тип водокористування
Забір з поверхневих джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 25.2 0.338
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) 25 0.277
Р.ЗГАР 25.0 0.277
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 0.2 0.061
Р.ЗГАР 0.2 0.061
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 25.2 0.338
з поверхневих джерел: 25 0.277
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 25.0 0.277
- на інші потреби 0 0
з підземних джерел: 0.2 0.061
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.2 0.061
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Відомості відсутні
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): - -
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування
 • Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.
 • Дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання згідно чинного законодавства.
 • Утримувати місце водозабору у належному санітарно-екологічному стані.
 • Не допускати потрапляння у водний об'єкт хімічних засобів захисту та обробки  рослин.
 • Здійснювати експлуатацію водозабірного пристрою лише за умови оснащення його рибозахисним пристроєм.
 • Згідно з Порядком ведення державного обліку водокористування, затвердженим наказом Мінприроди від 16.03.2015  № 78, щорічно, не пізніше ніж 1 лютого року, наступного за звітним періодом, надавати звіт про використання води за формою 2ТП-водгосп (річна) до Вінницького регіонального управління водних ресурсів.
 • Дозвіл виданий з урахуванням усіх місць водокористування та водовідведення на території Вінницької області. При зміні інформації про місце здійснення діяльності чи умов водокористування та водовідведення даний дозвіл підлягає анулюванню (статті 49, 55 Водного кодексу України).
 • Умови Державної служби геології та надр від 08.07.2019 №12356/10/10-19:
 • Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води згідно вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.
 • Вести регулярний облік відбору води, її якості та глибини рівня у водозабірній споруді.
 •  Обов’язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, наявність водомірів, кранів для відбору проб води.
 • Дотримання санітарно-технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій.
 • Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити відповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.
 • Відповідно до статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб’єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.
 •  Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за  формою 7- ГР (підземні води) Подільській ГГП (вул. Геологів, 5, м. Хмельницький, 29016) та ДНВП «Геоінформ України» вул. Антона Цедіка, 16, м. Київ, 03057, тел. (044)456-60-61, 455-60-75).
Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконувати заходи по раціональному використанню, охороні та відтворенні водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Використання води здійснювати в межах встановлених лімітів Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Вести облік водокористування та водовідведення Постійно Раціональне використання водних ресурсів
4 Не допускати порушень режиму обмеженої господарської діяльності в прибережній захисній смузі (стаття 86 Водного кодексу України) Постійно Охорона поверхневих вод від забруднення, засмічення