Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №92/ЛГ/49д-19 від 15.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ"
Ідентифікаційні дані
37243279
Місце реєстрації
01033, М. КИЇВ, вул. САКСАГАНСЬКОГО, буд. 1
Контактні відомості
Телефон: +38-(053)-599-1443, Факс: +38-(044)-206-1534, Ел.пошта: docflow@pzcu.gov.ua
Додаткові відомості про заявника
Назва філії, або підрозділу
ФІЛІЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ УКРАЇНИ" "СОЛІДАРНЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Донецькій та Луганській областях Держводагентства
Номер та дата видачі
№92/ЛГ/49д-19 від 15.07.2019
Строк дії
з 15.07.2019 по 15.07.2024
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води населенню
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловини № 1 (72-88), №2 (резервна) - розташовані с. Солідарне Білокуракинський район, Луганської області, балка Босов Яр, басейн р. Лозна/басейн р. Айдар/ суббасейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
АЗО/ДОН/0218/0343/0217/Р.ЛОЗНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 35.211 12.694
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 35.211 12.694
Р.ЛОЗНА 35.211 12.694
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 1.694 0.618
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 1.694 0.618
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.299 0.109
- на виробничі потреби 1.395 0.509
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигрібна яма - розташована с. Солідарне Білокуракинський район Луганської області, басейн р. Лозна/ басейн р. Айдар/ суббасейн р. Сіверський Донець/ район басейну р. Дон.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигрібна яма
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
АЗО/ДОН/0218/0343/0217/Р.ЛОЗНА
Код та назва водогосподарської ділянки
М6.5.1.16 р. Айдар
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 23.95 8.584
- населенню 22.550 8.231
- вторинним водокористувачам (без використання) 1.400 0.353
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 1.694 0.618
- у поверхневий водний об'єкт - -
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 1.694 0.618
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання 9.567 3.492

Умови спеціального водокористування

1. Дотримуватись   вимог водного законодавства, зокрема  статті 44  Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП - водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Луганській області, відділу використання водних ресурсів та моніторингу вод (м.Лисичанськ, вул.Сосюри , 347)  не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

 

Умови, зазначені у висновку Держгеонадра № 11129/10/10-19 від 18.06.2019:

1. Застосовувати воду для питних потреб тільки при відповідності якості води вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10.

2. Не перевищувати дебіт свердловини, зазначений у її паспорті.

3. Вести регулярний облік відбору води, її якості, та глибин рівня у водозабірній споруді.

4. Обов'язкова наявність огорож зон суворого санітарного режиму І поясу, водомірів, кранів для відбору проб води.

5. Дотримання санітарно-технічних норм з утримування експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучіх комунікацій.

6. Буріння нових свердловин та будівництво об’єктів, які можуть учинити негативний вплив на якість підземних вод, проводити віідповідно до проектів, складених та погоджених за встановленим порядком.

7. Відповідно до статті 17 Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення" та статті 19 Кодексу України про надра, у разі використання підземних вод для питного водопостачання суб'єкт господарювання повинен одержати спеціальний дозвіл на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених статтею 23 Кодексу України про надра.

8. Надавати щорічно до 20 січня наступного за звітним роком дані режимних спостережень, відомості про фактичний водовідбір та результати хімічних аналізів за формою 7-ГР Харківській КГЕ "Південукргеологія" (м.Харків, вул.Москалівська, 93) та ДНВП "Геоінформ України" (03057, м.Київ, вул.Антона Цедіка, 16).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Утримувати свердловини в належному санітарно - технічному станіі Постійно Запобігання забруднення підземних вод
2 Вести облік забраної води Постійно Раціональне використання водних ресурсів
3 Встановити водообліковий пристрій на свердловинах 2019 рік Раціональне використання водних ресурсів
4 Здійснювати регулярні спостереження за глибиною рівня підземних вод Постійно Охорона водних ресурсів
5 Не допускати перевищення величини експлуатаційного рекомендованого дебіту водозабірної споруди Постійно Раціональне використання водних ресурсів
6 Здійснювати регулярний облік видобування води, виробничий контроль якості підземних вод Постійно Раціональне використання водних ресурсів
7 Звітувати за: формою 2ТП-водгосп (річна ) та №7-ГР (підземні води) (річна) Щорічно Раціональне використання водних ресурсів