Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №262/ЗК/49д-19 від 25.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Фізична особа підприємець
ПІБ
РАК ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Ідентифікаційні дані
РНОКПП:2805318677
Паспорт: №ВО 540755 виданий: ХУСТСЬКИМ МРВ УМВС УКРАЇНИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ від 14.01.2002 року
Керівник водокористувача
Не зазначено
Місце реєстрації
90400, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ, Персональні дані приховані
Контактні відомості
Персональні дані приховані
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Закарпатській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№262/ЗК/49д-19 від 25.07.2019
Строк дії
з 25.07.2019 по 25.07.2022
Поточний стан
анульований
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
  • Передача води вторинним водокористувачам
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1132, продуктивність - 12,6 м.куб/год, розташована с. Велятино, Хустського району, Закарпатської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Фактичне місце здійснення діяльності
Свердловина № 1-Н ділянки родовища мінеральних вод "Нарцис", продуктивність - 59,76 м.куб/год, розташована с. Велятино, Хустського району, Закарпатської області
Код типу джерела водопостачання
(60) Підземний водоносний горизонт
Код та назва джерела водопостачання
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/Р.ТИСА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водокористування
Забір з підземних джерел
Розшифровка типу водокористування
Підземні джерела
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): 105.808 20.52
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) 105.808 20.52
Р.ТИСА 105.808 20.52
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 83.808 13.81
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
з підземних джерел: 83.808 13.81
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0.295 0.09
- на виробничі потреби 83.513 13.72
- на інші потреби - -
від іншого водокористувача: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби - -
- на виробничі потреби - -
- на інші потреби - -
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Вигріб, з наступним вивезенням , згідно договору /за межами населеного пункту с. Велятино, Хустського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(84) Вигріб
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Вигріб
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0853/СТРУМ.ЯРОК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у вигріб
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Поверхневий водний об’єкт - стр. Ярок, скид виробничих зворотних (стічних) вод від цехів розливу вод та басейнів / за межами населеного пкукту с. Велятино, Хустського району, Закарпатської області
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
Річка
Категорія зворотних (стічних) вод
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДУНАЙ/1218/0853/СТРУМ.ЯРОК
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.3.1.01 р. Тиса від витоку до державного кордону
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
2,385
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
7,279
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
2,385
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 0.15 0.35775 0.15 0.35775 0.0010918
БСК5 5.7 13.5945 5.7 13.5945 0.0414903
ХСК 10.2 24.327 10.2 24.327 0.0742458
Завислі речовини 5 11.925 5 11.925 0.0469455
Нафтопродукти 0.01 0.02385 0.01 0.02385 0.0000727
Нітрати 2.1 5.0085 45 107.325 0.327555
Нітрити 0.06 0.1431 3.3 7.8705 0.0240207
Сульфати 98.2 234 98.2 234.207 0.7147978
Фосфати 0.07 0.16695 0.07 0.16695 0.0005095
Хлориди 138.9 331.2765 138.9 331.2765 1.0110531
Залізо (загальне) 0,28 0,6678 0,28 0,6678 0,0020381
Мінералізація 726 1731,51 726 1731,51 5,284554
СПАР 0,01 0,02385 0,01 0,02385 0,0000727
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Реакція (рН) 6,5-8,5
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача - -
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води - -
Передача води, усього (у т.ч.): 22 6.71
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) 22.0 6.71
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 59.161 7.825
- у поверхневий водний об'єкт 57.246 7.279
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу - -
- у накопичувач - -
- у вигріб 1.915 0.546
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного - -
- повторного - -
Втрати в системах водопостачання - -

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2.Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України щодо обов’язків водокористувачів.

3.Щорічно, не пізніше 01 лютого наступного за звітним роком подавати звіти за формою 2ТП-водгосп (річна) до Басейнового управління водних ресурсів річки Тиса (88018, м.Ужгород, вул.Слов’янська набережна, 5).

4.Застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10.

5.За зміни умов водокористування дозвіл на спецводокористування та матеріали для отримання дозволу підлягають переоформленню.

6.Дотримання встановлених лімітів водоспоживання, ведення журналів обліку водокористування.

7.Якісний склад стічних вод, які відводяться у поверхневий водний об’єкт, повинен відповідати лімітам скидання забруднюючих речовин (ГДС).

8. Скид зворотних (стічних) вод на рельєф місцевості заборонений.

9.Здійснення регулярного контролю акредитованою лабораторією за якістю стічних вод, які скидаються у поверхневий водний об’єкт у контрольних створах.

Умови спеціального водокористування Держгеонадра

Під час водоспоживання обов’язковому дотримуватись таких умов:

1. під час експлуатації свердловин видобуток підземних вод не повинен перевищувати величини експлуатаційного рекомендованого дебіту, зазначеного у паспорті водозабірної споруди;

2. застосування води для питних потреб тільки при відповідності якості води до вимог ДСТУ 878-93, ДСанПіН 2.2.4-171-10;

3. регулярно вести контроль за якістю підземних вод (згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10);

4. регулярний облік води, яка відбирається, її якості та глибини рівня води у водозабірній споруді;

5. дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій; своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

6. забороняється забруднення підземних вод стічними водами та твердими відходами, нафтопродуктами, пестицидами, міндобривами та іншими хімічними речовинами;

7. дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр та вимог Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України № 2024 від 18.12.1998 р. та Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918-ІІІ, стосовно режиму санітарної охорони підземних вод від забруднення;

8. обов’язкова наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

9. використання надр у відповідності до ст. 19, 23 Кодексу України про надра;

10. обов'язкова наявність огорож зони суворого санітарного режиму (І пояс), водомірів, п'єзометричних трубок для вимірів рівнів, кранів для відбору проб води, дотримання санітарно-технічних норм з утримання водозабірної споруди та водонесучих комунікацій, своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

11. можливість використання підземних (мінеральних) вод для питних потреб визначається за погодженням органів МОЗ;

12. щорічно до 20 січня надавати до Львівської ГРЕ (м. Львів, вул. Героїв УПА, 33, тел.(032) 237-20-30) та ДНВП «Геоінформ України» (03057,
м. Київ, вул. Потьє, 16, тел. (044) 456-60-61, 455-60-75) звіт по формі 7-ГР (підземні води).

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Виконання вимог чинного природоохоронного законодавства України та запланованих підприємством заходів по охороні та раціональному використанню водних ресурсів Постійно Охорона підземних та поверхневих вод від виснаження та забруднення
2 Дотримання санітарного режиму на території зон санітарної охорони навколо водозабору відповідно до діючих норм і правил охорони джерел водопостачання. Постійно Забезпечення діючих норм і правил охорони джерел водопостачання
3 Дотримуватись режиму обмеженої господарської діяльності в прибережних захисних смугах (стаття 89 Водного кодексу України) Постійно Поліпшення якості водних ресурсів, недопущення забруднення стр.Ярок