Зачекайте
Портал електронних послуг
Державне агентство водних ресурсів України
Дозвіл на спеціальне водокористування №606/ДП/49д-19 від 15.07.2019
Відомості про водокористувача
Тип водокористувача
Юридична особа
Найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОПОЛІМЕРМАШ"
Ідентифікаційні дані
00218615
Місце реєстрації
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, місто ДНІПРО, просп. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, буд. 147
Контактні відомості
Телефон: +38-(056)-732-3191
Відомості про дозвіл
Найменування органу, що видав дозвіл
Сектор у Дніпропетровській області Держводагентства
Номер та дата видачі
№606/ДП/49д-19 від 15.07.2019
Строк дії
з 15.07.2019 по 15.07.2022
Поточний стан
діючий
Форма дозволу
паперова
Регіон водокористування
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Мета водокористування
  • Питні і санітарно-гігієнічні потреби
  • Виробничі потреби
Перелік місць водокористування (водозабір)
Фактичне місце здійснення діяльності
Водопровідна мережа КП " Дніпроводоканал" ДМР з підключенням в межах м. Дніпро. Басейн р. Дніпро, район річкового басейну р. Дніпро.
Код типу джерела водопостачання
Код та назва джерела водопостачання
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водокористування
Забір від іншого водокористувача
Розшифровка типу водокористування
Не зазначено
Ліміт забору води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Забір води, усього (у т.ч.): - -
- з поверхневих джерел (окремо для кожного джерела) - -
- з підземних джерел (окремо для кожного річкового басейну) - -
Ліміт використання води
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Використання води на власні потреби, усього (у т.ч.): 259.71 50.09
з поверхневих джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 00 0
з підземних джерел: - -
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 0 0
- на виробничі потреби 0 0
- на інші потреби 0 0
від іншого водокористувача: 259.71 50.09
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби 34.50 8.66
- на виробничі потреби 225.21 41.43
- на інші потреби 0 0
Перелік місць водокористування (водовідведення)
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Стічні води скидаються в каналізаційні мережі КП "Дніпроводоканал" ДМР у межах населеного пункту м. Дніпро
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(95) Зворотні (стічні) води, які передаються іншому водокористувачу для подальшого водовідведення
Назва приймача зворотних (стічних) вод
КП "Дніпроводоканал"
Категорія зворотних (стічних) вод
  • господарсько-побутові
  • виробничі
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/Р.ДНІПРО
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення (передача) іншому водокористувачу
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Місце скиду (у межах/за межами населеного пункту)
Скид зворотних вод в р. Мокра Сура через балку Зустрічна в межах міста Дніпро.
Код типу приймача зворотних (стічних) вод
(20) Річка
Назва приймача зворотних (стічних) вод
р. Мокра Сура
Категорія зворотних (стічних) вод
  • поверхневі (дощові та талі)
Код та назва водного об'єкта
ЧЕР/ДНЕПР/0390/Р.МОКРА СУРА
Код та назва водогосподарської ділянки
М5.1.3.25 р. Дніпро від греблі Кам’янського водосховища до греблі Дніпровського водосховища (виключаючи рр. Оріль, Самара)
Тип водовідведення
Водовідведення у поверхневий водний об'єкт
Розшифровка типу водовідведення
Не зазначено
Допустимий обсяг скидання (м3/год)
10,502
Допустимий обсяг скидання (тис. м3/рік)
91,9997
Фактичний обсяг скидання (м3/год)
6,986
Забруднюючі речовини, скидання яких нормується Фактична концентрація, мг/дм3 Фактичний скид, г/год Гранично-допустимі концентрації, мг/дм3 ГДС, г/год ГДС, перераховані у т/рік
Азот амонійний 2.04 14.2514 2.00 21.0040 0.1840
БСК5 4.71 32.9041 4.51 47.3640 0.4149
ХСК 33.44 233.6118 30.00 315.0600 2.7600
Завислі речовини 19.20 134.1312 15.95 167.5069 1.4674
Нафтопродукти 0.33 2.3054 0.30 3.1506 0.0276
Нітрати 10.48 73.2133 10.48 110.0610 0.9642
Нітрити 1.01 7.0559 1.01 10.6070 0.0929
Сульфати 57.20 399.5992 57.20 600.7144 5.2624
Фосфати 1.10 7.6846 1.10 11.5522 0.1012
Хлориди 68.54 478.8204 68.54 719.8071 6.3057
Залізо загальне 0,31 2,1657 0,30 3,1506 0,0276
АПАР 0,50 3,4930 0,50 5,2510 0,0460
Інші показники та характеристики зворотних (стічних) вод
Плаваючі домішки (відсутність), колір (не повинен мати сторонній колір), запах (неповинен мати сторонній запах), температура (не повинна підвищуватися більше ніж на 3 град в літній період), реакція рН (6,5-8,5), розчинений кисень (не менше 4 мг/дм3), мінералізація за показником "сухий залишок" (не більше 1000 мг/дм3), лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП) (не більше 5000 БОЕ/1 дм3), коліфаги не більше 1000 БОЕ/1 дм3), рівень токсичності води (не повинна мати гостру токсичну дію на тест-об’єкти), рівень радіоактивності (не вище природного фону).
Інші характеристики спеціального водокористування
Показник Обсяги води
м3/добу тис. м3/рік
Отримано від іншого водокористувача 259.71 50.09
Отримано від іншого водокористувача зворотної (стічної) води 0 0
Передача води, усього (у т.ч.): - -
- населенню - -
- вторинним водокористувачам (без використання) - -
- вторинним водокористувачам (після використання) - -
Скид зворотних (стічних) вод, усього (у т.ч.): 384.8 125.319
- у поверхневий водний об'єкт 252.05 91.999
- на поля фільтрації - -
- передача іншому водокористувачу 132.75 33.32
- у накопичувач - -
- у вигріб - -
- в інший приймач - -
Використання води в системах водопостачання: 0 0
- оборотного 0 0
- повторного 0 0
Втрати в системах водопостачання 0 0

Умови спеціального водокористування

1. Раціонально використовувати водні ресурси.

2. Здійснювати постійний контроль за справним станом водопровідної та водовимірювальної арматури.

3. Своєчасно вживати заходи щодо ліквідації аварійних ситуацій.

4. Дотримуватись вимог водного законодавства, зокрема статті 44 Водного кодексу України  щодо обов'язків водокористувачів.

5. Щорічно надавати звіти за формою № 2ТП-водгосп (річна) до Регіонального офісу водних ресурсів у Дніпропетровській області не пізніше 01 лютого наступного за звітним року.

6. Дотримуватися режиму використання прибережних захисних смуг у місцях скиду зворотних вод (стаття 89 Водного кодексу України).

7. Забезпечити виконання Плану заходів по досягненню нормативів ГДС забруднюючих речовин, що відводяться в річку Мокра Сура із зворотними водами.

Відомості щодо природоохоронних заходів
Найменування природоохоронного заходу Термін виконання Критерії (показники) досягнення результативності
1 Своєчасно проводити профілактичні ремонтні роботи по утриманню водогінних мереж водопостачання, водовідведення і запірної арматури постійно Раціональне вткористання водних ресурсів
2 Утримувати територію підприємства в належному стані постійно Запобігання забрудненню водних об’єктів
3 Здійснювати своєчасну повірку витратно-вимірювальної апаратури згідно графіку Дотримання вимог Водного кодексу України
4 Контроль якісних і кількісних показників складу зворотніх вод згідно графіку Стабілізація скиду забруднюючих речовин по випуску №1 на рівні встановлених нормативів ГДС
5 Виключення скиду відходів виробництва у зливову та господарчо-побутову каналізації, у т.ч. відпрацьовані нафтопродукти постійно Запобігання забрудненню поверхневих вод нафтопродуктами